Gerąja patirtimi dalijosi socialinės pedagogės

Molėtų rajono socialinės pedagogės lankėsi Molėtų  pradinėje  mokykloje, kur  vykdoma sveikatos stiprinimo programa  „Augu sveikas ir laimingas“. Jos paskirtis – gerinti mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Molėtų pradinės soc. pedagogė Gražina Kuodienė supažindino  su savo indėliu kuriant saugią psichosocialinę aplinką ugdymo įstaigoje. Dalyvės susitiko ir diskutavo su pradinės mokyklos mokinių aktyvu, stebėjo atvirą  veiklą – judriąją  pertrauką mokyklos salėje, susipažino su jaukiomis ugdymo aplinkomis.