Nuotolinio darbo patirtimis dalijosi socialinės pedagogės         

Socialinių pedagogių darbo krūvis karantino metu labai išaugo, kadangi jų, kaip tarpininkų tarp mokinių, tėvų ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, siekiant išspręsti mokinių ugdymosi poreikius ir problemas, kylančias organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu tapo ypač svarbus. Rajono socialinių pedagogių virtualaus pasitarimo metu buvo tartasi, diskutuota apie nuotoliniu būdu teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos būdus ir formas, svarstyta kaip ją padaryti dar prieinamesne, dalintasi gerąja patirtimi, įgyta karantino metu.