Edukacinė išvyka „Tiriamosios veiklos, ugdytinių paramos ir motyvavimo patirtis“

Viena iš populiaresnių kvalifikacijos tobulinimo formų – edukacinės išvykos. Šį tobulėjimo būdą pasirinkę socialinės pedagogės, išvykos į Utenos jaunimo mokyklos dienos centrą metu, kartu su kolegėmis iš Utenos aptarė ugdytinus vaikų  bendravimo, atsakomybės, empatijos įgūdžius, svarstė, kaip sudaryti galimybes įvairių gebėjimų vaikams užsiimti kryptinga ir socialiai prasminga veikla, artimiau susipažino su kolegių veikla. Išvykos dalyvės aplankė Utenos kraštotyros muziejų.