Tarprajoninis socialinių pedagogų bendradarbiavimas

  Birželio 11 dieną Anykščių ir Molėtų r. socialinių pedagogių grupė tobulino savo profesines kompetencijas dalyvaudamos seminare „Socialinio darbo ypatumai bendradarbiaujant su tėvais, vietos ir mokyklos bendruomene“, kurį vedė Rita Sabaliauskienė (Alantos TVM)  ir  Ramunė Gecevičienė (Alantos gimnazija).

  Seminaro dalyvės  susipažino su Alantos TVM ir Alantos gimnazijos socialinio darbo ypatumais, dalinosi  gerąja darbo patirtimi, mokėsi praktiškai bendradarbiauti vaiko socializacijos procese, dalyvavo ekskursijoje po Alantos TVM  bei  aplankė Alantos gimnazijos socializacijos centrą „Daigelis“.