Socialiniai pedagogai pasitarime kalbėjo apie mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų efektyvumą

Molėtų rajono socialiniai pedagogai birželio 4 d. dalyvavo metodiniame pasitarime apie mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų ir priemonių efektyvumą vaiko gerovei, jų tikslingumą, integravimą į ugdymo turinį, bei jas vykdant kylančias problemas.

Vėliau soc. pedagogės aplankė Teofiliaus Matulionio muziejų Alantos dvare.