Mokėsi specialieji pedagogai         

Rajono specialieji pedagogai dalyvavo gerosios patirties renginyje - metodiniame pasitarime, kurio metu savo darbo patirtį pristatė trys rajono specialiosios pedagogės Danutė Kavaliūnienė (Molėtų gimnazija), Asta Jakovlevienė ir Audronė Janulionienė (Kijėlių SUC).

Molėtų gimnazijos spec. pedagogė Danutė kolegėms pristatė  veiklas, padedančias mokytojui ugdyti spec. poreikių mokinį, dalinosi parengtomis visų dalykų individualizuotomis ugdymo programomis, kita sukaupta metodine medžiaga.

Sukaupta patirtimi, pasiektais rezultatais, puikiai valdomomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis stebino Kijėlių specialiojo ugdymo centro vadovė Asta ir specialioji pedagogė Audronė, parodydamos kokia svarbi yra vaiko emocinė būsena, kaip ugdymąsi įtakoja gera socialinė savijauta mokykloje.