Specialiųjų pedagogų ir logopedų išvyka į Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrą         

 Rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams organizuota išvyka į Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrą. Išvykos dalyviai susipažino su šios įstaigos pedagogų gerąja darbo patirtimi apie sėkmingus ugdymo(si) bei pagalbos būdus mokiniams, turintiems kompleksinių ir autizmo spektro sutrikimų, apžiūrėjo ugdymo(si) aplinkas bei priemones.