Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

        Mokinių rudens atostogų metu Molėtų švietimo centre atskiroms mokytojų grupėms - matematikos, užsienio kalbų, gamtos mokslų mokytojams organizuoti seminarai „Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairių dalykų pamokose“. Seminarų lektorė - Edita Rožėnienė, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. specialioji pedagogė.  Seminarų tikslas - padėti įvairių dalykų mokytojams  pritaikyti ugdymo turinį SUP turintiems mokiniams vadovaujantis bendrųjų programų nuostatomis. Renginių dalyviai apžvelgė svarbiausius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą reglamentuojančius dokumentus, aptarė PUPP ir brandos egzaminų pritaikymo ypatumus, ugdymo būdų parinkimą konkrečiam SUP mokiniui, mokėsi kurti pritaikytas bei individualizuotas įvairių mokomųjų dalykų programas.