Seminaras apie poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokinimas galimybes mokykloje

        Gruodžio 17 d. vyko seminaras įvairių dalykų mokytojams apie poveikio priemonių taikymo galimybes netinkamai besielgiantiems mokiniams, lektorė -  Vilniaus universiteto docentė, dr. N. Grigutytė. Seminare buvo aptartos Švietimo ir mokslo ministerijos parengtos rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, pristatytas ir aptartas filmas, kuriame pateikti šių rekomendacijų taikymo mokykloje aspektai, nagrinėtos konkrečios situacijos. Seminarą finansavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.