Įgyvendinamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra,

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas

Pagal ES projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas  (II-etapas) suaugusiųjų mokymas baigėme 2,5 mėn. trukusius psichologinės pagalbos mokymus. Mokymus vedė R. Vidžiūnienė – psichologė, Molėtų PPT direktorė. Nuotraukoje mokymų dalyvės, padėkojusios lektorei ir su norais tęsti pozityvios tėvystės mokymus, nes tokias žinias reikia nuolat papildyti, atnaujinti.