Anykščių ir Molėtų rajonų technologijų mokytojų metodinė diena

         Birželio 10 d. organizuota technologijų mokytojų metodinė diena „Technologinis ugdymas: sėkmės, gerosios patirties sklaida“. Technologijų mokytojai susipažino su Alantos gimnazijos edukacinėmis erdvėmis, aptarė 2015 m. mokyklinio brandos egzamino rezultatus, egzaminą reglamentuojančių dokumentų pakeitimų įgyvendinimo ypatumus, dalijosi mokinių kūrybingumo, technologinės ir bendrųjų kompetencijų ugdymo patirtimi, praktiškai išbandė natūralių audinių dažymą augaliniais dažais, krepinio popieriaus panaudojimo galimybes. Aplankė Mindūnų ežerų žvejybos muziejų, susipažino su Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus kolekcija.