Technologijų mokytojų metodinė diena „Technologinio ugdymo aktualijos“

        Technologijų mokytojai lankėsi VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje, susipažino su technologiniam ugdymui sukurta mokymo baze. Profesijos mokytoja D. Žygelienė pristatė mitybos programos įgyvendinimo galimybes technologijų pamokose. Praktinio mokymo vadovas S. Skebas technologijų mokytojus supažindino su žemės ūkio sektoriaus praktinio mokymo centru, rekonstruotomis mokomosiomis dirbtuvėmis, teorinio mokymo patalpomis, įranga. Metodinės dienos dalyviai pasidalijo mokinių technologinio ugdymo patirtimi, aptarė 2016 m. technologijų olimpiados savivaldybės etapo organizavimo tvarką.