Vyko mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapas

               Balandžio 22 d. į Molėtų progimnaziją susirinko dvidešimt du gabiausi technologiniam ugdymui 7-10 klasių mokiniai iš Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos ir Inturkės pagrindinės mokyklos. Olimpiadą sudarė trys dalys: individualaus projektinio namų darbo eksponavimas, praktinė kūrybinė veikla, atliekama olimpiados metu, kūrybinės užduoties ir individualaus projektinio namų darbo pristatymas žodžiu. Medžiagas ir įrankius, reikalingus praktinei užduočiai atlikti atsivežė patys mokiniai. Olimpiados dalyviai turėjo galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas, individualiai kūrė gaminį, pristatė. Visi olimpiadoje sukurti darbai (tekstilės, medžio) eksponuojami Molėtų rajono mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Ką sudėčiau krašto knygon...“  2016 m. balandžio 25 d. – gegužės 11 d. Molėtų parapijos namuose.