Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų mokymas

       Matematikos ir gamtos mokslų mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos „Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų mokymas“ pirmame seminare, kurį vedė Molėtų progimnazijos mokytojos I. Šimulynienė, V. Mozūrienė. Lektorės seminaro dalyvius supažindino su  „Mascil“ projekto „Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“  tikslais, tyrinėjimais grįsto mokymo (TGM) samprata,  įgyvendinimo galimybėmis matematikos ir gamtos mokslų pamokose. Mokytojai mokėsi kelti tyrinėjimo klausimus, aptarė daromas klaidas užduodant klausimus, stebėjo tyrinėjimais grįstą technologijų pamoką, aptarė mokinių ir mokytojo veiklą pamokoje, mokėsi pertvarkyti struktūrines užduotis į tyrinėjimais grįstą mokymosi užduotį. Seminaro dalyviai atliks savarankišką darbą - praves po dvi tyrinėjimais grįstas pamokas pasirinktose klasėse ir geriausiai pavykusią pamoką pristatys antrame seminare balandžio 13 d.