Ugdymo plėtotės centro Metodinė diena Molėtuose

Balandžio 15 d. Molėtų gimnazijoje vyko Ugdymo plėtotės centro Metodinė diena aplinkinių savivaldybių pedagogams švietimo darbuotojams. Susirinkusius sveikino R. Vaznonienė – l.e. UPC direktoriaus pavaduotojos pareigas, V. Andrėkus – UPC Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėjo pavaduotojas.  A. Razmantienė - LR ŠMM  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Kokybės užtikrinimo skyriaus vyr. specialistė  supažindino dalyvius su Mokytojų kvalifikacijos aprašo projekto reikalavimais. A. Vilimienė – UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja pristatė Gamtamokslio ir matematikos ugdymo kaitos kryptis. Apie mokytojų ir mokyklų vadovų galimybes dalyvauti kuriamoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo informacinėje sistemoje kalbėjo R. Zabarauskas – UPC Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkas.