Užsienio kalbų mokytojų metodinės veiklos prioritetas - mokinių pasiekimų gerinimas

 Rugsėjo 9 dieną Molėtų švietimo centre rinkosi rajono užsienių kalbų mokytojai. Pirmojo šių metų susitikimo tikslas - aptarti mokinių užsienio kalbos pasiekimų gerinimo galimybes,  numatyti anglų k. ir rusų k. mokytojų metodinių  būrelių metodinės veiklos tobulinimo gaires, gerinant mokinių pasiekimus savose mokyklose. Metodinio pasitarimo metu užsienio kalbų mokytojai taip daug dėmesio skyrė bendrojo ugdymo programų aprašo projektui.