Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 10 d. į pirmąjį šiais  mokslo metais metodinį pasitarimą  „Mokinių pasiekimų gerinimas įgyvendinant ugdymo planą. 2016 m. užsienio kalbų PUPP  ir brandos egzamino aktualijos“ rinkosi rajono užsienio kalbų mokytojai. Pasitarime aptartos 2016 m. užsienio kalbų PUPP ir brandos egzamino aktualijos, numatyti pokyčiai, apžvelgtos medijų informacinio raštingumo teikiamos galimybės geresniam užsienio kalbų mokymuisi.