Metodinis pasitarimas „Skaitymo strategijų panaudojimo galimybės užsienio kalbų pamokose“

Metodinio pasitarimo metu užsienio kalbų mokytojams buvo pristatytas R. Dukynaitės pranešimas „Skaitymas ir rašymas per visus dalykus. Tarptautinių tyrimų įžvalgos“,  medžiaga apie skaitymo strategijų taikymą visų dalykų pamokose. Buvo tariamasi, dalinamasi gerąja patirtimi, teikiamos rekomendacijos ir siūlymai skaitymo strategijų taikymui užsienio kalbų pamokose.