Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Metodinio pasitarimo „2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, mokant užsienio kalbų“ metu rajono anglų ir rusų kalbų mokytojams buvo pristatytos šių metų ugdymo aktualijos, aptartos kvalifikacijos tobulinimo kryptys. Kaip ir kiekvienų mokslo metų pradžioje aktyviai diskutuota kaip bus organizuojamos rajoninės, respublikinės olimpiados ir konkursai.