Molėtų ir Ludzos pedagogų bendras tikslas - geri mokinių pasiekimai

Molėtų švietimo centras rugsėjo 17-18 d. organizavo švietimo įstaigų darbuotojams edukacinę pažintinę išvyką į Ludzos (Latvijos respublika) ugdymo įstaigas. Molėtų ir Ludzos savivaldybes sieja ilgametė partnerystė.  Kvalifikacijos tobulinimo programa su latviais kruopščiai ruošta iš anksto. Molėtiškius priėmė Ludzos krašto dūmos pirmininkė (merė) A. Gendele – pristatė švietimo situaciją, vykdomus projektus Ludzoje. Susitikimai, pokalbiai, edukacinių aplinkų aptarimas ir praktiniai darbai vyko Ludzos gimnazijoje, Ludzos antroje vidurinėje ir dailės mokyklose, Vaikų ir jaunimo centre, vaikų darželyje „Pasakėlė“, specialiųjų poreikių vaikų darželyje „Nykštukas“. Renovuotos mokyklos, įvairios mokymo priemonės kabinetuose, įsigytos projektų lėšomis, gera sporto bazė, įvairi neformalaus ugdymo pasiūla,  18 valandą dar veikiantys neformalaus ugdymo užsiėmimai, nuoširdūs mokytojai – tai galėjome matyti lankydamiesi mokyklose. Ludzos švietimo, kultūros ir sporto centro darbuotojai, vadovaujami vedėjos S. Gutanes organizavo pažintinę ekskursiją (sausuma ir vandeniu) po Ludzos apylinkes, krašto muziejų, supažindino su Ludzos istorija. Praeitą rudenį Ludzos pedagogai lankėsi Molėtuose. Mus sieja bendras tikslas – geri mokinių ugdymo pasiekimai, mokinių poreikius tenkinanti neformalaus ugdymo veikla tai pagrindiniai šios kvalifikacijos tobulinimo programos raktiniai žodžiai.

Nuotraukoje Molėtų švietimo įstaigų vadovai susitikime su Ludzos mere A. Gentele (centre).