Edukacinė išvyka „Švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas“

    Keitimasis gerąja darbo patirtimi, lankymasis ugdymo įstaigose, susipažinimas su mokymosi aplinkomis, diskusijos - veiksminga kvalifikacijos tobulinimo forma. Rajono mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, metodinių būrelių pirmininkams organizuota edukacinė išvyka į Prienų r. Išlaužo pagrindinę mokyklą, „Žiburio“ gimnaziją. Pedagogai supažino su veiksmingos mokyklos charakteristika, mokymo/si aplinkomis, savarankiško mokymo/si organizavimu, kaupiamuoju vertinimu, mokinių neformalaus ugdymo galimybėmis, pagalbos mokiniams teikimu. Diskusijų metu aptarta švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas, analizuotos galimybes tobulinti veiklas mokyklose. Išvykos dalyviai aplankė Birštoną, Visuomenės harmonizavimo parką, Stakliškes.