Aptarta atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai

Molėtų ir Anykščių rajonų mokyklų vadovai, įsivertinimo grupių vadovai dirbo seminare „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. Tai NMVA ES projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose. Modelių sukūrimas“ veiklos.

Mokymus vedė mokyklų veiklos įsivertinimo konsultantės – V. Petkūnienė ir D. Černiauskienė Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos vadovės.