Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai aptarti netradicinėje aplinkoje

Edukacinė išvyka ugdymo įstaigų vadovams vyko Bebrusuose, Meniškame kaime. Aptarta Valstybinio audito ataskaita apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, apžvelgta mokyklų numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2017-2019 m., kurie pateikti LR ŠMM.

R. Žvinienė, švietimo centro direktorė pristatė anketas mokykloms ir mokyklų vadovams, kurias turėtų užpildyti įstaigos, numatydamos poreikį 2016-2017 m. m. kvalifikacijos tobulinimui. Diskutuota dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių  mokytojams rugpjūčio mėn. Rugpjūčio 29 d. kvalifikacijos tobulinimo renginys visiems rajono pedagogams vyks Alantos TVM.

Balninkų ir Dubingių mokyklos uždaromos dėl mažo mokinių skaičiaus. Atsisveikinta su puikiomis kolegėmis, padėkota už bendrystę, palinkėta sėkmės naujose veiklose Vilijai Budrionienei – Balninkų pagrindinės mokyklos direktorei ir Danguolei Telksnienei – Dubingių pagrindinės mokyklos direktorei.