Siekiame geros mokyklos - NORD+ projekto rezultatų sklaida

Mokyklų vadovų, mokytojų pagrindinis siekis – sukurti gerą mokyklą, kurioje gerai jaustųsi mokiniai, mokytojai, kurti mokyklą, į kurią kasdien norėtųsi eiti, būtų įdomu, saugu, šiuolaikiška. Šio tikslo vedami pasibaigus mokslo metams susirinkome netradicinėje aplinkoje – Mindūnų bendruomenės centre.  

Alantos gimnazijos direktorė D. Skebienė kolegas supažindino su NORD+ projekto, kuriame dalyvavo šios gimnazijos mokytojai ir mokiniai rezultatais. Papasakojo įspūdžius iš Suomijos Grankulla gimnazijos, kurioje lankėsi grupė alantiškių ir turėjo galimybę dalyvauti Grankulla gimnazijos veiklose, stebėti pamokas, diskutuoti su mokytojais ir pakeliauti po Suomiją. Mokyklų vadovai diskutavo apie panašumus ir skirtumus mūsų ir Suomijos mokyklose. Direktorė D. Skebienė džiaugėsi atradusi naujų metodų ir darbo formų su mokiniais, kuriuos jau taiko gimnazijos veikloje.

R. Vildžiūnienė – Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė aptarė smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje galimybes, geros mokyklos koncepciją.  Mindūnų muziejų lankymas, žuvienės edukacija irgi šios edukacinės išvykos dalis.