Veiksmo diena „Jaunimo atviros erdvės Molėtuose veiklos“

Gruodžio 3 d. Molėtų švietimo centre Molėtų rajono mokinių taryba organizavo Veiksmo dieną, kurios tikslas buvo kartu su rajono valdžios atstovais aptarti kuriamos atviros jaunimo erdvės (AJE) būsimas veiklas. Diskusijos metu Molėtų gimnazijos mokiniai L. Sabaliauskas ir J. Kulys pristatė apibendrintą Molėtų mokyklinio jaunimo nuomonę šiuo klausimu, MRMT nariai aktyviai diskutavo su dalyvavusiais valdžios atstovais: mero pavaduotoju  M. Kildišiumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju K. Balčiūnu, kultūros ir švietimo skyriaus vedėja N. Kimbartiene,  jaunimo koordinatoriumi G. Matkevičiumi bei būsima AJE darbuotoja S. Laucevičienė. Po pusantros valandos trukmės diskusijos valdžios atstovai palydėjo MRMT narius apžiūrėti būsimas AJE patalpas.