Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos pedagogai gilino žinias apie mokytis padedantį vertinimą, mokinio pažangos matavimą

Mokinių atostogų metu Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos pedagogai kėlė kvalifikaciją įgydami žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, buvo aptariamos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.

Seminaro lektorė - Jūratė Petronienė, Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.