Aplinkos įtaka ugdymo/si kokybei „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje-darželyje

     Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelyje darželyje lankėsi 55 Vilniaus vaikų darželių metodinės grupės „Versmė“ pedagogės. Direktorė Ona Kavalnienė viešnias supažindino su įstaigos veiklos prioritetais, ugdymosi aplinkomis, vaikų dienos režimo ypatybėmis. Aptarė atsakingai ugdomą vaikų kūrybiškumą, bendradarbiavimą su tėveliais, jiems organizuojamus mokymus. Lopšelyje - darželyje maloni aplinka, įvairūs lavinamieji žaislai, priemonės vaikų ugdymui. Pedagoges domino vaikų skaičius grupėse, lėšos skiriamos ugdymo aplinkų kūrimui, sukurtos veiklos, aplinkos ir tvarkos nemiegantiems dieną vaikams bei daugybė kitų klausimų, susietų su mažųjų ugdymu.