Molėtų rajono mokytojai gilino žinias istorinėje literatūrinėje kelionėje po Žemaitiją

Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojams organizuota dviejų dienų edukacinė išvyka į Žemaitiją - vieną iš Lietuvos istorinių - etnokultūrinių regionų, išsaugojusių ilgą istorinę atmintį ir vertybes. Išvykos metu pedagogai aplankė Bijotus – Dionizo Poškos Baublius, Medvėgalio kalvą ir Šatrijos kalną, seniausią Žemaitijos gyvenamųjų vietovių – Varnius, Oginskių dvarą Plungėje, lankėsi Plokštinės raketų bazėje, Orvidų sodyboje. Kretingos Pranciškonų gimnazijoje susitiko su šios mokyklos pedagogų komanda, susipažino su šios mokyklos gerąja darbo patirtimi, apžiūrėjo ugdymo(si) aplinkas.