MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. sausio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-1

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

 

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Molėtų gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

3

14.00

Molėtų gimnazija

R. Vidžiūnienė

ŠPT

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

2.

Skaitmeninio raštingumo kursai

Molėtų menų mokyklos mokytojai

R. Kazlauskienė

4, 18, 25

10.00

Molėtų ŠPT

J. Kniaziukienė r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

3.

Metodinis pasitarimas „Tikybos dėstymo mokykloje aktualijos“

Tikybos mokytojai

A. Vidžiūnienė

7

17.00

Parapijos namuose Vyskupas J.Ivanauskas, Katechetikos centro metodininkės a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

4.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-07 d.

Rajono 11 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

8

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

5.

48-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Pastaba

Darbus pristatyti iki 01-10 d.

Rajono 5-9 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

10

14.00

Molėtų ŠPT

Organizavimo ir vertinimo komisija a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

6.

Metodinis pasitarimas „Piešimo programų naudojimas IT pamokose“

IT mokytojai,

D. Jucienė

10

14.00

Molėtų gimnazija

V. Janušienė

Molėtų gimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt
 

7.

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“           

Joniškio mokyklos- DC mokytojai

A.Vidžiūnienė

10

13.00

Joniškio mokykla- DC

R. Vidžiūnienė

ŠPT

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

8.

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-07 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

R. Kazlauskienė

11

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

9.

Edukacinė išvyka – konsultacija „Elgesio ir emocijų (autizmo spektro) sutrikimų turinčių vaikų ugdymas“

Pastaba

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, logopedai, specialieji  pedagogai, dirbantys su autizmo spektro vaikais

E. Rožėnienė

A. Vidžiūnienė

14

13.00

Išvyka iš aikštės į Vilnių

I. Butkienė,

E. Steponėnienė

VšĮ „Sėkmingi vaikai“

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

10.

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas su Kimoshis programa“

Pastaba

Apmoka „Vyturėlio“ vaikų l/d

„Vyturėlio“ vaikų l/d bendruomenė

R. Kazlauskienė

15

12.00

„Vyturėlio“ vaikų l/d

G. Visockė-Vadlugė

MB „Prasminga jaunystė“

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

11.

Seminaras „Gabių vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo galimybės“

Pastaba

Apmoka Alantos gimnazija

Alantos gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

15

13.00

Alantos gimnazija

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
  12. Paskaita „Finansinis raštingumas“

Rajono mokyklų vyresniųjų kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

15

15.00

Molėtų viešoji biblioteka LMS atstovas a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

13.

68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-11 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

D. Jucienė

16

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija d.juciene@spt.moletai.lt
 

14.

51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-15 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

16

14.00

Molėtų ŠPT

Organizavimo ir vertinimo komisija a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

15.

52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-14 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

R. Kazlauskienė

18

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

16.

Metodinis pasitarimas „Psichologų veiklos aktualijos“

Rajono mokyklų psichologai

R. Kazlauskienė

22

13.30

Molėtų ŠPT

R. Vidžiūnienė

Molėtų ŠPT

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

17.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-21 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

24

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija a.vidziuniene@spt.moletai.lt
  18. Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“   

Kijėlių SUPC pedagogai

A. Vidžiūnienė

24

Tikslinama Kijėlių SUPC

R. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

19.

Seminaras „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2019 m.“

Pastaba

Registracija iki sausio 10 d. Seminaro kaina (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) nuo 37,50 iki 50 Eur.

Rajono biudžetinių įstaigų vadovai, pavaduotojai, sekretorės, finansininkai

A. Vidžiūnienė

31

9.00

Molėtų ŠPT

R. Rockinienė

UAB „Žinių centras“

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
 

20.

Privalomieji  higienos                     

įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymai

Pastaba

Apmoka Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos bendruomenė

A. Vidžiūnienė

31

13.00

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

SDG konsultacijų

kompanijos atstovai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

 

21.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-21 d.

Rajono 9-12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

Vasario 1 d.

10.00

Molėtų menų mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

 

22.

Pradinių klasių mokinių skaitovų šventė „Mano Lietuva“

Pastaba

Dalyvių sąrašus pateikti iki 01-29

Pradinių klasių mokiniai

R. Kazlauskienė

Vasario 1 d.

9.00

Molėtų viešoji biblioteka

  r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
 

                                                                                                     Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas                    

Registracija tel. 8 383 51892

 

23.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

2, 4, 7, 8, 9, 11,  14,15,16 18,21,22   23,25,28 29, 30

9

ŠPT

 

Rita Andreikėnienė

ŠPT

 

r.andreikeniene@spt.moletai.lt
 

24.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Inturkės pagrindinė mokykla

8

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

 

25.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Joniškio MDC

15

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

26.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Suginčių pagrindinė mokykla

16, 17

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

27.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

22, 23, 24

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

28.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Molėtų pradinė mokykla

29

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

29.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

30

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

30.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

 

31.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

Rita Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt
 

32.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

Lina Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt
 

33.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

Rita Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt
 

34.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16 val.

13-15 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

Edita Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt
 

35.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

36.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12 val.

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt