MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. vasario mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-7

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Pradinių klasių skaitovų šventė „Mano Lietuva“

Pradinių klasių mokiniai

R. Kazlauskienė

1

9.00

Molėtų viešoji biblioteka

 

info@spt.moletai.lt

2.

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

 

9-12 kl. mokiniai

B. Trotienė

1

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

3.

Skaitmeninio raštingumo kursai

Pastaba

Apmoka Molėtų menų mokykla

Molėtų menų mokyklos mokytojai

D. Jucienė

1,

8, 15,

22

10.00

8.30

9.00

Molėtų r. ŠPT

J. Kniaziukienė

d.juciene@spt.moletai.lt

4.

Matematikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-05

5-8 kl. mokiniai

D. Jucienė

7

10.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

d.juciene@spt.moletai.lt

5.

Nacionalinė programa „Bendradarbystės erdvė: mokyklų vadovai ir pavaduotojai!“

Mokyklų vadovai ir pavaduotojai

A.Vidžiūnienė

12

13.00

Išvyka iš aikštės į Uteną

MB „Švietimo edukatoriai“

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

6.

25-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-08

Rajono 10-11 kl. mokiniai

A.Vidžiūnienė

12

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

7.

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pasitarimas „Rengiame rajono mokytojų metodinę dieną“

Rajono dalykinių metodinių būrelių pirmininkai

B. Trotienė

13

14.00

Molėtų r. ŠPT

R. Kazlauskienė Molėtų menų mokykla

A. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

8.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-11

Rajono 5-12 kl. mokiniai

A.Vidžiūnienė

14

10.00

Molėtų menų mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

9.

Metodinė diena – idėjų mugė „Geros mokyklos link“

Pastaba:

Pranešėjai edukacines korteles pateikia iki 02-11

Rajono pedagogai

A.Vidžiūnienė

19

10.00

Molėtų progimnazija

Rajono pedagogai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Praktinė paskaita – diskusija: „Paaugliai, turintys elgesio sutrikimų: pagalbos galimybės“

Molėtų VSGN specialistai

A.Vidžiūnienė

 

20

10.00

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

R. Misiulienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

11.

Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“

Utenos apskrities mokytojai

R. Vidžiūnienė

20

12.00

Utenos vaikų d/l

„Voveraitė“

R. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

12.

Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

Pastaba

Registracija iki 02-18

Patogi apranga ir turėti sportinius batelius

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo pedagogai

B.Trotienė

 

20-21

10.00

Molėtų progimnazija

I. Vaicekauskienė

Molėtų progimnazija

D. Šklėriūtė

Prienų „Žiburio“ gimnazija

b.trotiene@spt.moletai.lt
13. Edukacinė išvyka į seminarą „Grožinių kūrinių analizės būdai, ruošiantis literatūros rašiniui 9-12 kl.“

Pastaba

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Lietuvių k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

21

8.00

Išvyka į Elektrėnus nuo Molėtų gimnazijos A. Liutkevičienė

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
14. Mokinių savivaldų konferencija „Kas kitas, jei ne mes?“

Molėtų r. mokyklų mokiniai,

LMS MRMT savanoriai,

A. Vidžiūnienė

22-23

10.30

Molėtų progimnazija

E. Alikonytė,

LMS MRMT pirmininkė

D. Mikelinskienė

JTBA konsultantė

prof. V. Nekrošius

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.

29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-22

10-12 kl. mokiniai

A.Vidžiūnienė

26

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

16.

Tarptautinė prevencinė programa „Obuolio draugai“

Utenos apskrities mokytojai

R. Misiulienė

26

12.00

Utenos vaikų d/l

„Voveraitė“

R. Misiulienė

Molėtų r. ŠPT

r.misiuliene@spt.moletai.lt

17.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-21

6-8 kl. mokiniai

B.Trotienė

27

11.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

18.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-22

9-12 kl. mokiniai

B.Trotienė

 

28

11.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

19.

Mokymai „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“

Pastaba

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ lėšos 

Suaugusieji, išskyrus valstybės tarnautojus ir 55-64 m. amžiaus asmenis

B. Trotienė

27-28

9.00

Molėtų ŠPT

V. Stankevičius

Projektų vadybos centras

b.trotiene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

20.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 4, 5, 6,  8, 11,  12,13,15 18,19,20   22,25,26 27

9

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

 

21.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Molėtų pradinė mokykla

5, 12

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

22.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

6

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

23.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Suginčių pagrindinė mokykla

7

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

24.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

8, 13, 27, 28

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

25.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

 

26.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

 

28.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

29.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

 

14-16 val.

13-15 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

30.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

31.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12 val.

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt