MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. kovo mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-19

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.

Respublikinis anglų kalbos konkursas

9-10 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

5

9

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

IT mokytojų metodinis pasitarimas „Kitokios pamokos“

IT mokytojai

D. Jucienė

5

13

Molėtų progimnazija

J. Kniaziukienė

Molėtų progimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

3.

Edukacinė išvyka „Teorijos ir praktikos dermė logopedo/ logoterapeuto darbe“

Pastaba

Dalyviai apmoka transporto ir dalyvavimo mokesčio išlaidas

Logopedai

A. Vidžiūnienė

7

6.45

Išvykimas iš aikštės į Šiaulius

Konferencijos lektoriai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Skaitmeninio raštingumo kursai

Pastaba

Apmoka Molėtų menų mokykla

Molėtų menų mokyklos mokytojai

D. Jucienė

8, 15

8.30

Molėtų r. ŠPT

J. Kniaziukienė

Molėtų progimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

5.

25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada

8-12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

8

9

Molėtų menų mokyklos Dailės skyrius

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

6.

Nacionalinis diktantas

Rajono gyventojai

B. Trotienė

8

11.00

Viešosios bibliotekos konferencijų salė

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus pateikti iki 03-05

9-12 kl. mokiniai

B. Trotienė

12

9.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

8.

Edukacinė išvyka

„Palaimintojo Mykolo Giedraičio pėdsakais“

Dorinio ugdymo mokytojai

B. Trotienė

12

14.00

Išvyka į Videniškius

D. Pundienė

Metodinio būrelio pirmininkė

b.trotiene@spt.moletai.lt

9.

Apskritas stalas „Specialiojo  pedagogo veiklos kryptys ir kompleksinė pagalba“

Spec. pedagogai

A. Vidžiūnienė

12

13.00

Molėtų r. ŠPT salė

D. Kavoliūnienė

Molėtų gimnazija

A. Jakovlevienė

A. Janulionienė

Kijėlių SUC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Mokymai Vaiko gerovės komisijos nariams

Registracija:

http://www.sppc.lt/naujienos/rengiami-mokymai-mokyklu-vaiko-geroves-komisiju-atstovams/

Vaiko gerovės komisijų nariai

B. Trotienė

14

9.00

Molėtų ŠPT salė

SPPC lektoriai

b.trotiene@spt.moletai.lt

11.

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“

Rajono 1-12 kl. mokiniai

D. Jucienė

21

8.00-11.00

Rajono mokyklos

Organizavimo ir vertinimo komisija

d.juciene@spt.moletai.lt

12.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus pateikti iki 03-20

3-4 kl. mokiniai

B. Trotienė

27

9.00

Molėtų pradinė mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

13.

Seminaras „Programos ,,eTWINNING“ projektų kūrimas“

 

Rajono mokytojai, norintys dalyvauti eTWINNING programoje

A. Vidžiūnienė

perkelta į balandžio

17 d.

13.00

Molėtų ŠPT salė

L. Tarvydienė

ambasadorė Utenos regione

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

14.

Apskritas stalas „Muzikinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Geroji patirtis“

Muzikos mokytojai

B. Trotienė

28

11.00

Molėtų gimnazija

R. Vekerotienė

Molėtų gimnazija

V. Zutkuvienė

Molėtų menų m-kla

V. Kaušinienė

Molėtų prad. m-kla

b.trotiene@spt.moletai.lt

15.

IT konkursas „SMART komanda 2019“

5-8 kl. mokinių komandos

D. Jucienė

29

9.00

Molėtų progimnazija

Rajono IT mokytojai

d.juciene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

16.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 4, 5,

6, 8,

12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27,28, 29

9

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

 

17.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Molėtų pradinė mokykla

12, 13

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

 

18.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Joniškio MDC

14

8

Joniškio MDC

 

E. Rožėnienė

 

 

19.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

5, 27

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

 

20.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Alantos gimnazija

20

8

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

 

21.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

1, 6, 8, 21

8

ŠPT

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

 

22.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

 

23.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

 

24.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

 

25.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

 

26.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadieniais

Trečiadieniais

Penktadieniais

14-16 val.

13-15 val.

14-15.45 val.

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

 

27.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

 

28.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradieniais

9-12 val.

13-17 val.

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT