MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. balandžio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-26

                                             

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.

Paskaita-diskusija „Sudėtingų atvejų aptarimas ir sprendimo būdų paieška“

„Vyturėlio“ vaikų l./d. ikimokyklinio ugdymo pedagogai

A. Vidžiūnienė

2

13.30

Molėtų „Vyturėlis“ vaikų l./d.

R. Misiulienė

Molėtų ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

Edukacinė išvyka „Tiberiados bendruomenės gyvenimas ir veiklos“

Pastaba

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Dorinio ugdymo mokytojai

B. Trotienė

2

13.00

Išvykstame iš aikštės į  Baltriškių km. Zarasų r.

Tiberiados bendruomenės nariai

b.trotiene@spt.moletai.lt

3.

Anglų kalbos olimpiada

Pastaba

Sąrašus teikti iki balandžio 4 d.

5-8 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

8

9.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Interaktyviosios IT kūrybinės dirbtuvės su edukaciniais robotukais

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai,

D. Jucienė

9

12.30

Molėtų „Saulutės“ vaikų l./d.

BMK lektoriai

d.juciene@spt.moletai.lt

5.

Pasirengimas 2019 m. moksleivių liaudies dailės konkursui „Sidabrinis vainikėlis“

Pastaba

Iki balandžio 9 d. darbai pristatomi į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybą.

Technologijų, dailės mokyt. ir 4-12 kl. mokiniai

B. Trotienė

4-9

 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

6.

Seminaras  „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis             

Alantos gimnazijos mokytojai

B.Trotienė

23

9.00

Alantos gimnazijos

R. Misiulienė

Molėtų ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

Seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis             

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

24

9.00

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

R. Misiulienė

Molėtų ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

8.

Paskaita „Ankstyvosios paauglystės ypatumai ir pozityvioji disciplina mokykloje ir namuose“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis

Molėtų pradinės mokyklos mokytojai

A.Vidžiūnienė

24

9.00

Molėtų pradinė mokykla

U. Sirtautaitė

SPPC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

9.

Edukacinė išvyka į parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime.“

Įvairių dalykų mokytojai

A.Vidžiūnienė

24

10.00

Išvyka iš Molėtų gimnazijos kiemo į Uteną

Parodos lektoriai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis             

Molėtų progimnazijos

mokytojai

B. Trotienė

25

9.00

Molėtų progimnazija

R. Misiulienė

Molėtų ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

11.

Paskaita  „Perdegimo sindromo prevencija“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis             

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokytojai

A.Vidžiūnienė

25

9.00

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

U. Sirtautaitė

SPPC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

12.

Edukacinė išvyka į konkurso „Sidabro vainikėlis“ parodos uždarymą

Mokiniai, kurių darbai eksponuojami parodoje, technologijų, dailės mokytojai

B. Trotienė

25

10.30

Išvyka į Anykščių r. savivaldybės kultūros centrą

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

13.

Seminaras „A. spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas“

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, soc. pedagogai

A.Vidžiūnienė

25

12.00

Molėtų „Saulutės“ vaikų l./d. 

E. Rožėnienė

L. Repšienė

Molėtų ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

14.

Paskaita „Gabių vaikų ugdymo problemos“           

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis

Alantos gimnazijos mokytojai

A.Vidžiūnienė

26

9.00

Alantos gimnazija

U. Sirtautaitė

SPPC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.

Seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“

Pastaba:

Apmokama SPPC projekto lėšomis             

Molėtų  gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

26

9.00

Molėtų  gimnazija

R. Misiulienė

Molėtų ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt
16. Renginys, skirtas Europos jaunimo savaitei „Prie arbatos puodelio: jaunimo idėjų svarba Molėtuose“

Jauni žmonės, sprendimų priėmėjai

A. Vidžiūnienė

30

14.00

Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salė

A. Alikonytė

A. Oleinik

Europos jaunimo savaitės ambasadoriai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

17.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

 Pirm.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

18.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

19.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

20.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

21.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

22.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

23.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 

14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

24.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

25.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt