MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2021 m. balandžio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI - 23

                  

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas

Matematikos olimpiados rajono etapo laimėtoja

D. Jucienė

1-2

9.00

Nuotoliniu būdu

 

d.juciene@spt.moletai.lt

2.

Konsultacija vadovams „Nuotolinio ugdymo organizavimo patirtys“

Rajono ugdymo įstaigų vadovai

A. Vidžiūnienė

1

14.00

Nuotoliniu būdu

V. Milašiūnaitė

Kauno J. ir P. Vileišių mokykla

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Mokinių savivaldų forumas

Rajono mokinių savivaldų atstovai

A. Vidžiūnienė

2

17.00

Nuotoliniu būdu

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Programos „Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų plėtojimas“ I modulio seminaras

„Komunikavimo kompetencija“

Pastaba:

Dalyvio mokestis 8-10 eurų

Rajono mokytojai

B. Trotienė

7

 

 

29

9.00

 

 

15.00

Nuotoliniu būdu

V. Chmielevski

 

 

D. Duškinas

b.trotiene@spt.moletai.lt

5.

Programos „Stipri bendruomenė-Gera mokykla“ seminaras „Kolegialaus grįžtamojo ryšio (IQES) panaudojimas stiprinant mokytojų profesinę kompetenciją ir metodinę veiklą mokykloje“

Pastaba:

Apmoka Širvintų r. Gelvonų gimnazija

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

8

14.00

Nuotoliniu būdu

L. Gudaitė

Nacionalinė švietimo agentūra

b.trotiene@spt.moletai.lt

6.

Apskritas stalas „Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo galimybės“

Mokyklų socialiniai pedagogai, Paramos centro socialiniai darbuotojai

A. Vidžiūnienė

12

14.00

Nuotoliniu būdu

Apskrito stalo dalyviai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

7.

Rajono 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada

Pastaba

Dalyvių sąrašus teikti iki 04-09

Rajono 5-8 kl. mokiniai,

D. Jucienė

15

9.00

 

Nuotoliniu būdu

Organizavimo ir vertinimo komisija

d.juciene@spt.moletai.lt

8.

19-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamasis etapas

Mokinė pakviesta į astronomijos baigiamąjį etapą

B. Trotienė

15-16

Tikslinama

Nuotoliniu būdu

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

9.

Metodinis pasitarimas „Kompetencijos informatikos ugdymo bendrojoje programoje“

Informacinių technologijų mokytojai

D. Jucienė

16

13.00

Nuotoliniu būdu

J. Kniaziukienė

Molėtų progimnazija

 

d.juciene@spt.moletai.lt

10.

27-osios Lietuvos mokinių dailės

olimpiada šalies etapas

Dailės olimpiados rajono etapo laimėtoja

A. Vidžiūnienė

16

Tikslinama

Nuotoliniu būdu

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

11.

30-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados šalies etapas

2020 m. ir 2021 m. istorijos olimpiados rajono etapo laimėtojos

B. Trotienė

16-17

Tikslinama

Nuotoliniu būdu

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

12.

Nacionalinis 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiados atrankos etapas

 

7-8 kl. mokiniai

(po du mokinius iš kiekvienos klasės)

B. Trotienė

20

Tikslinama

Nuotoliniu būdu

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

13.

Paskaita „Danijos švietimo sistemos vertybės“

 

Dorinio ugdymo mokytojai

A. Vidžiūnienė

21

14.00

Nuotoliniu būdu

A. Narbutaitė-Jorgensen

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

14.

Metodinis pasitarimas  „Ruošiamės UTA. Mokinių anglų k. kompetencijos ugdymas“

Anglų k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

22

14.45

Nuotoliniu būdu

S. Stundienė

Molėtų gimnazija

I.Ivanauskaitė

Alantos gimnazija

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.

26-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados šalies etapas

Mokinė pakviesta į ekonomikos ir verslo olimpiados šalies etapą

B. Trotienė

23

Tikslinama

Nuotoliniu būdu

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. . 8 679 86249

Psichologės:

Ramunė Vidžiūnienė r.vidziuniene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86380

Rūta Misiulienė r.misiuliene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86839

Leonida Andrijauskienė l.andrijauskiene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86690

Spec. pedagogė  Edita Rožėnienė e.rozeniene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86482

Spec. pedagogė-logopedė Rita Andreikėnienė r.andreikeniene@spt.moletai.lt  tel.: 8 679 86475

Logopedė Lina Repšienė l.repsiene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86378

              Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį.