MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2020 m. balandžio-gegužės mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-23

 

  

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

LL3 kūrybinės komandos konultacija „Stažuotės Suomijoje refleksijos“

Kūrybinės komandos nariai

N. Ališauskienė

04-23

14.00

Nuotoliniu būdu

V. Oželienė

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

n.alisauskiene@moletai.lt

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

Metodinis pasitarimas „Pagalbos mokiniui specialistų nuotolinio darbo patirtys“

Rajono švietimo pagalbos specialistai

A. Vidžiūnienė

04-27

14.00

Nuotoliniu būdu

Rajono pagalbos mokiniui specialistai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“

Rajono 1-12 kl. mokiniai

D. Jucienė

04-30

8.00-17.00

Rajono mokyklos

Organizavimo ir vertinimo komisija

d.juciene@spt.moletai.lt

4.

Konkursas „Padaryk mane gerumo ženklu“, skirtas kardinolo V. Sladkevičiaus 100-tosioms gimimo metinėms

Rajono 1-9 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

balandžio/ gegužės mėn.

 

Rajono mokyklos

Organizatoriai mokyklose- tikybos mokytojai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

5.

Rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas

Rajono ugdymo įstaigų vadovai

D. Jucienė

05-06

13.00

Nuotoliniu būdu

V. Kralikevičius

Kultūros ir švietimo

skyrius  

v.kralikevicius@moletai.lt

d.juciene@spt.moletai.lt

6.

Metodinis pasitarimas „Mokyklose naudojamos virtualios ugdymosi aplinkos“

IT mokytojai

D. Jucienė

05-08

13.00

Nuotoliniu būdu

D. Jucienė

Molėtų r. ŠPT

d.juciene@spt.moletai.lt

7.

Metodinis pasitarimas „Nuotolinio darbo būdai, priemonės ir rezultatai dirbant su SUP vaikais Kijėlių specialiojo ugdymo centre“

Rajono švietimo pagalbos specialistai

A. Vidžiūnienė

05-11

 

Nuotoliniu būdu

A. Jakovlevienė

 Kijėlių SUC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

8.

Metodinis pasitarimas „Dorinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu refleksijos“

Dorinio (etikos, tikybos) ugdymo mokytojai

A. Vidžiūnienė

05-12

14.00

Nuotoliniu būdu

Rajono dorinio ugdymo mokytojai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

9.

Metodinis pasitarimas „Socialinių pedagogų pagalba vaikui ir šeimai karantino metu“

Rajono socialiniai pedagogai

A. Vidžiūnienė

05-14

13.00

Nuotoliniu būdu

Rajono socialiniai pedagogai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos kursų II sesijos seminarai  (II grupė)

Pastaba:

Kursų dalyvio mokestis - 55,00 EUR

Mokytojai, neišklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų (60 val. arba 2 studijų kreditų)

D. Jucienė

05-12,

13, 14,

19, 20, 21

 

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

E. Rožėnienė

ŠPT

d.juciene@spt.moletai.lt

11.

LL3 kūrybinės komandos konsultacija „Nuotolinio ugdymo įtaka mokinio savivaldumui“

 

Molėtų ir Švenčionių LL3 kūrybinių komandų nariai

05-26

 

Nuotoliniu būdu

V. Bujanauskienė

LL3 konsultantė ekspertė

n.alisauskiene@moletai.lt

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

12.

Anglų kalbos kursai suaugusiems (A1)

Rajono gyventojai

D. Jucienė

Pirmad. Trečiad.

 

Nuotoliniu būdu

AMES lektorius

d.juciene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis konsultavimas

13.

Konsultacija mokiniams krizės atveju

Molėtų gimnazijos 4B mokiniai

05-22

15.00

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

14.

Konsultacija mokiniams krizės atveju

Molėtų gimnazijos 4B mokiniai

05-26

14.00

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.

Konsultacija tėvams krizės atveju

Molėtų gimnazijos 4B tėvai

05-28

18.30

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

16.

Individualios psichologinės konsultacijos

Rajono mokiniai ir jų tėvai, mokytojai

Darbo dienomis

9.00-16.00

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

17.

Mokinių, tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų karantino metu parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Darbo dienomis

9.00-16.00

Nuotoliniu būdu

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

18.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų karantino metu parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Darbo dienomis

9.00-16.00

Nuotoliniu būdu

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami. Jei nesutinkate būti fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį.