MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2021 gegužės mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI - 30

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Seminaras „Inclusive Learning“ (Savivaldus mokymas)

Anglų k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

5

15.00

Nuotoliniu būdu

M. Ogorodnikovienė

„Oxford University Press“

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

Paskaita „Danijos švietimo sistemos vertybės“

 

Dorinio ugdymo mokytojai

A. Vidžiūnienė

5

15.00

Nuotoliniu būdu

A. Narbutaitė-Jorgensen

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Programos „Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų plėtojimas“ II modulio seminaras

„Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas“

Pastaba:

Dalyvio mokestis 8-10 eurų

Rajono mokytojai

B. Trotienė

6, 20

15.00

Nuotoliniu būdu

I. Liubertienė

VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas

b.trotiene@spt.moletai.lt

4.

Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“

Utenos apskrities mokytojai

R. Misiulienė

18

12.30

Nuotoliniu būdu

R. Misiulienė

Molėtų r. ŠPT

 

5.

Apskritas stalas „Molėtų r. suaugusiųjų mokymosi poreikiai. Tyrimo pristatymas ir aptarimas“

Suaugusiųjų švietėjai

A. Vidžiūnienė

19

14.00

Nuotoliniu būdu

A. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

6.

Metodinis pasitarimas „Technologijų ugdymo bendrosios programos atnaujinimas. Kas keičiasi?“

Technologijų mokytojai

B. Trotienė

25

15.00

Nuotoliniu būdu

D. Žygelienė

Metodinio ratelio pirmininkė, technologijų mokytojai

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

Metodinis pasitarimas „Kompetencijos matematikos bendrosios programos projekte. Savivaldus mokinys matematikos pamokoje“

Matematikos mokytojai

D. Jucienė

27

13.00

Nuotoliniu būdu

E. Dirmaitė

Metodinio ratelio pirmininkė,

J. Kniaziukienė

Molėtų progimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

8.

Mertodinis pasitarimas „Ruošiamės UTA. Savivaldaus mokinio ugdymas lietuvių k. pamokose

Lietuvių  k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

27

14.00

Nuotoliniu būdu

D. Sičiūnienė

L. Urbanavičienė

Molėtų gimnazija

V. Putnienė

R. Kaminskienė

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel.  8 679 86249

Psichologės:

Ramunė Vidžiūnienė r.vidziuniene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86380

Rūta Misiulienė r.misiuliene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86839

Leonida Andrijauskienė l.andrijauskiene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86690

Spec. pedagogė  Edita Rožėnienė e.rozeniene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86482

Spec. pedagogė-logopedė Rita Andreikėnienė r.andreikeniene@spt.moletai.lt  tel.: 8 679 86475

Logopedė Lina Repšienė l.repsiene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86378

Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį.