MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. gegužės mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-38

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Išvyka į konferenciją „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“

Pastaba: registracija

http://www.lyderiulaikas.smm.lt

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, mokytojai

A. Vidžiūnienė

10

8.00

Išvyka iš aikštės į Kauną

Konferencijos lektoriai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

Konkursas “English is fun“

Pastaba

Sąrašus teikti iki gegužės 7 d.

3-4 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

14

9.00

Giedraičių

Antano Jaroševičiaus gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Paskaita „Bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“

Molėtų progimnazijos mokytojai

B. Trotienė

14

13.00

Molėtų progimnazija

U. Sirtautaitė

SPPC

b.trotiene@spt.moletai.lt

4.

Biologijos olimpiada (5-8 kl.)

Pastaba

Sąrašus teikti iki gegužės 10 d.

5-8 kl. mokiniai

B. Trotienė

15

10.30

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@spt.moletai.lt

5.

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019, 2020 m.“

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos

11-12 kl. mokiniai

D. Jucienė

15

12.55

Giedraičių

Antano Jaroševičiaus gimnazija

D. Jucienė

ŠPT

 

d.juciene@spt.moletai.lt

 

6.

Seminaras „Valgymo sutrikimai“

Mokyklų psichologai

B. Trotienė

21

13.00

Molėtų ŠPT

L. Andrijauskienė

Molėtų ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

Metodinis pasitarimas „Mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų ir priemonių efektyvumas vaiko gerovei“

Socialiniai pedagogai

A. Vidžiūnienė

Perkelta į birželio

4 d.

10.00

Alantos TVM

R. Gecevičienė

Alantos gimnazija

R. Sabaliauskienė

Alantos TVM

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

7.

Paskaita - diskusija su paauglėmis „Tarp mūsų- mergaičių“

Molėtų VSGN paauglės

R. Misiulienė

24

17.00

Molėtų VSGN

R. Misiulienė

ŠPT

r.misiuliene@spt.moletai.lt
 8. Konsultacija „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01“

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, mokytojai

B. Trotienė

27

14.00

Savivaldybės

II a. salė

V. Gendvilis, Ukmergės J. Basanavičiaus gimnazija b.trotiene@spt.moletai.lt

9.

Metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis „Rajono mokytojų  metodinės veiklos kryptys. Refleksija“

Rajono dalykų metodinių būrelių pirmininkai

A. Vidžiūnienė

28

13.00

Išvyka iš aikštės į Balninkus

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Rajono mokinių vokalinių kolektyvų šventė, skirta Tėvo dienai

Pastaba:

Repeticija 05-31 d.

11.00- jaunučių chorai

12.00 – mišrūs chorai

Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

Rajono mokyklų vokaliniai kolektyvai

R. Vekerotienė,

B. Trotienė

 birželio 2

12.15

Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

 

11.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 Pirm.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

 

12.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

13.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

14.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

15.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

16.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

17.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 

14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

18.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

19.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt