MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. birželio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-46

 

                                             

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

 

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Rajono mokinių vokalinių kolektyvų šventė, skirta Tėvo dienai

Pastaba:

Repeticija 05-31 d.

10.30-ansambliai

11.00- jaunučių chorai

12.00 – mišrūs chorai

Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

Rajono mokyklų vokaliniai kolektyvai

R. Vekerotienė,

B. Trotienė

 2

12.15

Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

2.

Metodinis pasitarimas „Mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų ir priemonių efektyvumas vaiko gerovei“

Socialiniai pedagogai

A. Vidžiūnienė

4

10.00

Alantos TVM

R. Gecevičienė

Alantos gimnazija

R. Sabaliauskienė

Alantos TVM

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Gerosios patirties seminaras „Saugi ir sveika aplinka – vienas iš veiksnių įtakojančių ikimokyklinio ugdymo kokybę“

Šiaulių r. ikimokyklinių įstaigų vadovai, pavaduotojai

A. Vidžiūnienė

6

10.00

Molėtų „Saulutės“ vaikų l/d

G. Pelakauskienė,

D. Simanavičienė

Molėtų „Saulutės“ vaikų l/d

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Apskritas stalas „Tarptautiniai projektai mokykloje. Užsienio kalbos mokytojo vaidmuo“

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) mokytojai

A. Vidžiūnienė

17

10.00

Išvyka iš aikštės į Joniškio mokykla-DC

E. Žilinskaitė- Pukėnienė

Joniškio mokykla- DC

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

5.

Edukacinė išvyka „Svečiuose pas L. Didžiulienꖮmoną“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Edukacijos kaina muziejuje 2 Eur

Visi pageidaujantys

A. Vidžiūnienė

25

9.00

Išvyka iš aikštės

A. Laužikienė

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

6.

Edukacinė išvyka „Netradicinės edukacinės aplinkos ugdymo procese. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos patirtys“

Molėtų gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

 

26

Tiksli-nama

Išvyka iš gimnazijos

L. Rogožienė

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

7.

Edukacinė išvyka „Neries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki Dūkštų“

Pastaba:

Dalyvio mokestis – apie 30 Eur

Registracija iki 06-20

 

Geografijos, gamtos mokslų mokytojai, kiti pageidaujantys

B. Trotienė

27

7.30

Išvyka iš aikštės

J. Satkūnas

V. Mikulėnas,

I. Virbickienė

Lietuvos geologijos tarnyba

b.trotiene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

 

8.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

 Pirmad.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

9.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

10.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

11.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

12.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

13.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

14.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 

14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

15.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

16.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt