MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2020 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-36

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos kursai

Pastaba:

Grupė suformuota

Dalyvio mokestis: 55 Eur

Įvairių dalykų mokytojai

B. Trotienė

08-26,

09-08,   10, 15,

22, 24

11.00

 

15.00

Nuotoliniu būdu

R. Misiulienė

R. Vidžiūnienė

E. Rožėnienė

Molėtų r.  ŠPT

b.trotiene@spt.moletai.lt

2.

Seminaras „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

B. Trotienė

14

9.00

ŠPT salėje

Prof.

V. Atkočiūnienė

VDU

R. Čiūtas

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių acociacija

b.trotiene@spt.moletai.lt

3.

Molėtų r. mokinių tarybos rinkiminis forumas

Rajono mokyklų mokinių savivaldų deleguoti atstovai

A.Vidžiūnienė

22

13.00

Savivaldybės II a. salė G. Gecevičiūtė LMS MRMT pirmininkė a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Programos „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius“

I seminaras

Pastaba: 

Apmoka Molėtų gimnazija ir  Molėtų progimnazija

Molėtų gimnazijos,

Molėtų progimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

25, 30

15.00

Nuotoliniu būdu

N. Airošius

Neringos gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

5.

Programos „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje“

seminaras

Pastaba:

Dalyvio mokestis: 40 Eur

Įvairių dalykų

mokytojai

D. Jucienė

 

29

16.00

Nuotoliniu būdu

E. Rabizaitė

Kauno K. Griniaus progimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

6.

Konsultavimas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos klausimais

Rajono pedagogai, pagalbos specialistai

 

 

Nuotoliniu būdu

A. Vidžiūnienė

B. Trotienė

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

Konsultavimas mokinių ir pedagogų registrų tvarkymo, mokymo lėšų ataskaitos formavimo ŠVIS‘e, IT klausimais

Rajono pedagogai, pagalbos specialistai

 

 

Nuotoliniu būdu

D. Jucienė

d.juciene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 679 86986

8.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

Pirmad.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

9.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

10.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-penktad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

11.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

12.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirt.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

13.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

 r.andreikeniene@spt.moletai.lt

 

14.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečia-dieniais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt 

 

15.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

 

16.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

 

 

Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami. Nesutinkantys būti fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį