MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. rugsėjo mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-55

                                             

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.

 

Seminaras „Veiklos gerinimo sistema Kaizen“

Ugdymo įstaigų vadovai

B. Trotienė

 

08-22

9.00

Savivaldybės salė

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

2.

Rinkiminis mokinių savivaldų forumas

Rajono mokiniai

A. Vidžiūnienė

6

12.00

Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salė

E. Aliukonytė

LMS MRMT pirmininkė

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Molėtų gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

 

10

13.00

Molėtų gimnazija

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

4.

Konsultacinė diena Inturkės pagrindinėje mokykloje

Inturkės VGK

ŠPT specialistės

B. Trotienė

10

13.30

Inturkės pagrindinė mokykla

Molėtų r. ŠPT specialistės

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

5.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Molėtų progimnazijos mokytojai

B. Trotienė

10

16.00 Molėtų progimnazija

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

b.trotiene@spt.moletai.lt

6.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Alantos gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

11

12.00 Alantos gimnazija

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokytojai

B. Trotienė

11

15.30 Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

b.trotiene@spt.moletai.lt

8.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Molėtų menų mokyklos ir Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro mokytojai

B. Trotienė

12

9.00 Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

b.trotiene@spt.moletai.lt

9.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Molėtų pradinės mokyklos ir Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

B. Trotienė

12

12.30 Molėtų pradinė mokykla

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

b.trotiene@spt.moletai.lt

10.

Seminaras „LEAN įvadiniai mokymai“

Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio mokytojai

B. Trotienė

12

16.30 Molėtų „Saulutės“ vaikų l/d

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

11.

Konsultacinė diena Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje darželyje

„Vyturėlio“ vaikų l/d vadovai

ŠPT specialistės

A. Vidžiūnienė

13

13.00 Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l/d Molėtų r. ŠPT specialistės a.vidziuniene@spt.moletai.lt

12.

LL3 kūrybinės komandos 5-asis konsultacinis renginys

Kūrybinės komandos nariai

N. Ališauskienė

16

10.00

Molėtų ŠPT salė

R. Gudmonaitė

LL3 konsultantė

natalija.alisauskiene@moletai.lt

13.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Utenos apskrities priešmokyklinukų mokytojams

R. Vidžiūnienė

16, 18

12.00

Utenos vaikų  d/l ,,Voveraitė“

R. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

14.

Konsultacinė diena Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje darželyje

„Saulutės“ vaikų l/d vadovai

ŠPT specialistės

A. Vidžiūnienė

16

14.00 Molėtų vaikų l/d „Saulutė Molėtų r. ŠPT specialistės a.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“

Utenos apskrities pradinių klasių mokytojams

R. Misiulienė 

17, 20

13.00

Utenos vaikų  d/l ,,Voveraitė“

R. Misiulienė

Molėtų r. ŠPT

r.misiuliene@spt.moletai.lt

16.

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pasitarimas „Metodinės veiklos kryptys 2019/2020 m. m.“                                                                                     

Rajono dalykinių metodinių būrelių pirmininkai

B. Trotienė

18

14.00

Molėtų ŠPT salė

A. Laužikienė

Rajono mokyklų

metodinės

tarybos pirmininkė

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

17.

Seminaras „Susirinkimų sistema Asaichi“

Ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai

B. Trotienė

20

9.00

Savivaldybės salė

L. Bagdonas

LEAN konsultantas

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

18.

Apskritas stalas ,,Saugi aplinka mokykloje. Įrankio „Patyčių dėžutė“ pristatymas“

Mokyklų vadovai, VGK nariai, soc. pedagogai

A. Vidžiūnienė

24

14.00

Molėtų ŠPT salė

L. Varslauskaitė

K. Gasinska

„Patyčių dėžutės“ kūrėjos

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

19.

Seminaras „Vertės srauto žemėlapis, procesų vizualizavimas ir analizė“

Ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai

B. Trotienė

25

9.00

Molėtų ŠPT salė

M. Ringys

LEAN konsultantas

 

b.trotiene@spt.moletai.lt
20. Paskaita „Frankofonija arba prancūzų kalbos ir kultūros paplitimas pasaulyje“, skirta Europos kalbų dienai

Molėtų gimnazijos mokiniai ir mokytojai

A. Vidžiūnienė

26

13.00 Molėtų gimnazija

A. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

21.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

 Pirm.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

22.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

23.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

24.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

25.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

26.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

27.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 

14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

28.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

29.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt