MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2019 m. rugsėjo mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-55

                                             

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.

Rinkiminis mokinių savivaldų forumas

Rajono mokiniai

A. Vidžiūnienė

6

12.00

Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salė

E. Aliukonytė

LMS MRMT pirmininkė

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.

Konsultacinė diena Inturkės pagrindinėje mokykloje

Inturkės VGK

ŠPT specialistės

B. Trotienė

10

13.30

Inturkės pagrindinė mokykla

Molėtų r. ŠPT specialistės

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

3.

LL3 kūrybinės komandos 5-asis konsultacinis renginys

Kūrybinės komandos nariai

N. Ališauskienė

16

10.00

Molėtų ŠPT salė

R. Gudmonaitė

LL3 konsultantė

natalija.alisauskiene@moletai.lt

4.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Utenos apskrities priešmokyklinukų mokytojams

R. Vidžiūnienė

16, 18

12.00

Utenos vaikų  d/l ,,Voveraitė“

R. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

5.

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“

Utenos apskrities pradinių klasių mokytojams

R. Misiulienė 

17, 20

13.00

Utenos vaikų  d/l ,,Voveraitė“

R. Misiulienė

Molėtų r. ŠPT

r.misiuliene@spt.moletai.lt

6.

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pasitarimas „Metodinės veiklos kryptys 2019/2020 m. m.“                                                                                     

Rajono dalykinių metodinių būrelių pirmininkai

B. Trotienė

18

14.00

Molėtų ŠPT salė

A. Laužikienė

Rajono mokyklų

metodinės

tarybos pirmininkė

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

7.

Apskritas stalas ,,Saugi aplinka mokykloje. Įrankio „Patyčių dėžutė“ pristatymas“

Mokyklų vadovai, VGK nariai, soc. pedagogai

A. Vidžiūnienė

24

14.00

Molėtų ŠPT salė

L. Varslauskaitė

„Patyčių dėžutės“ kūrėja

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

8.

Metodinis pasitarimas „Metodinės veiklos kryptys 2019/2020 m. m.“

Užsienio k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

25

14.00

Molėtų ŠPT salė

I. Žiupkienė

Užsienio k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

9.

Seminaras „Jėzuitai Lietuvoje: istorija ir paveldas“

Pastaba:

Būtina išankstinė registracija

https://www.lmnsc.lt/renginys/jezuitai-lietuvoje-istorija-ir-paveldas/

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Dorinio ugdymo mokytojai ir kt. pageidaujantys  B. Trotienė

26

8.00

Išvykstame iš aikštės į Vilnių

Dr. L. Jovaiša

VU

b.trotiene@spt.moletai.lt

 

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

10.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmok. amžiaus vaikai

 Pirm.

Antrad.

Trečiad.

Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

11.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Mokyklinio amžiaus vaikai

Antrad.-Penktad.

8-12

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

12.

Individualios psichologinės konsultacijos

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

13.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

14.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17

14-15.45

ŠPT

 

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

15.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

16.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

14-16

 

13-15

 

14-15.45

ŠPT

 

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

17.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

18.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12

 

13-17

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt