MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2018 m. spalio mėn. 

Renginių grafikas Nr. SI-4

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.        

Programa „Pozityvi  tėvystė“ – tėvystės įgūdžių grupė

Molėtų r. vaikų/mokinių tėvai

R. Vidžiūnienė

4

14.00

ŠPT (III a. salė)

R. Vidžiūnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt
2. Anykščių ir Molėtų švietimo pagalbos tarnybų darbuotojų metodinė diena „Švietimo pagalbos teikimo reikmė ir galimybės“

Anykščių ir Molėtų švietimo pagalbos tarnybų darbuotojai

A. Vidžiūnienė

8

14.00

Išvyka iš aikštės į Anykščių ŠPT

J. Bakšienė,

Anykščių ŠPT

A. Vidžiūnienė

Molėtų r. ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.        

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019 m.“

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos

12 kl. mokiniai A. Vidžiūnienė

9

13.30

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

D. Jucienė

A. Vidžiūnienė

ŠPT

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

4.

Metodinis pasitarimas „Muzikos ugdymo turinio aktualijos“

Muzikos mokytojai

R. Kazlauskienė

11

11.00

Molėtų gimnazija

R. Vekerotienė

Molėtų gimnazija

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
5. Informacinis „Time to move“ kampanijos renginys „Jaunimo mainų programa FLEX“

Molėtų gimnazijos 9-10 kl. mokiniai

D. Jucienė

12

8.50

Molėtų gimnazija FLEX programos atstovė d.juciene@spt.moletai.lt

 

6. LMS MRMT rinkiminis savivaldų forumas

Molėtų r. mokyklų  mokinių savivaldų atstovai

A. Vidžiūnienė

12

12.00

Savivaldybės II a. salė

A. Oleinik

LMS MRMT pirmininkas

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

7.        

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pasitarimas „Metodinės veiklos kryptys 2018/2019 m. m.“                                                                           

Rajono dalykinių metodinių būrelių pirmininkai

R. Kazlauskienė

17

14.00

ŠPT (III a. salė)

R. Kazlauskienė

A. Vidžiūnienė

ŠPT

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

 

8.        

Mokymai „Grįžtamojo ryšio žaidimas- metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“

Pastaba

Dalyviai gaus metodinę priemonę

Ugdymo karjerai specialistai, klasių auklėtojai

D. Jucienė

18

14.00

ŠPT (III a. salė)

G. Adomaitytė

LMNSC

d.juciene@spt.moletai.lt

 

9.        

Išvyka į seminarą „Emocinio intelekto ugdymas"

Pastaba

Būtina išankstinė registracija el. paštu kaisiadoriu.kc@gmail.com tel. 8 346 54073 iki spalio 12 d.

Pažymėjimo kaina - 2 Eur

Dorinio ugdymo mokytojai

A.Vidžiūnienė

18

8.00

Išvyka iš aikštės į Kaišiadoris

L. Laurinčiukienė

 

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

10.        

Metodinis pasitarimas „Istorijos ir geografijos ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2018-2019 m. m. “

Istorijos, geografijos mokytojai

R. Kazlauskienė

perkeliama į lapkričio mėn.

14.00

ŠPT (III a. salė)

 

A. Laužikienė Suginčių pagr. mokykla

R. Čekuolienė

Molėtų gimnazija

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

 

11. Informacinis „Time to move“ kampanijos renginys - paskaita „Europos solidarumo korpusas. Patirtys ir galimės“ Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokiniai

A. Vidžiūnienė

19

10.00

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija A. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

12.        

Metodinis pasitarimas „Lietuvių k. ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas“

Lietuvių k. mokytojai

A.Vidžiūnienė

22

14.00

Molėtų gimnazija

A. Ambrazienė

Molėtų gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

13.        

Edukacinė išvyka „Ankstyvoji prevencija - pozityvus pagalbos vaikui veiksnys“

Pastaba:

Dalyviai  apmoka kelionės išlaidas

Soc. pedagogai

A.Vidžiūnienė

perkeliama į gruodžio mėn.

8.00

Išvykimas iš aikštės į Rokiškį

Rokiškio J. Tumo Vaižganto gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
14. Metodinis pasitarimas „Socialinių pedagogų metodinės veiklos prioritetai 2018-2019 m. m.“

Soc. pedagogai

A.Vidžiūnienė

23

10.00

ŠPT (III a. salė)

R. Gecevičienė,

Alantos gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

15.        

Metodinis pasitarimas „Ugdymo turinio aktualijos“

Matematikos mokytojai

D.Jucienė

23

13.00

ŠPT (III a. salė)

E. Dirmaitė

Molėtų gimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

16.    

Išvyka į seminarą „Supervizijų diena Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre“

ŠPT psichologės, logopedės, spec. pedagogės 

24

8.00

Išvyka į SPPC

SPPC specialistės

 

17.    

Metodinis pasitarimas „Ugdymo turinio aktualijos“

Užsienio k. (anglų, rusų k.) mokytojai

A.Vidžiūnienė

24

14.00

ŠPT (III a. salė)

I.Žiupkienė

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

 

18.    

Metodinis pasitarimas „Pradinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2018-2019 m. m. “

Pradinių klasių mokytojai

R. Kazlauskienė

25

13.30

ŠPT (III a. salė)

M. Šėžienė

Molėtų pradinė mokykla

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

19.    

Metodinis pasitarimas „Informacinių technologijų ugdymo turinio aktualijos“

IT mokytojai

D. Jucienė

25

14.00

Molėtų progimnazija

J. Kniaziukienė

Molėtų progimnazija

V. Janušienė

Molėtų gimnazija 

d.juciene@spt.moletai.lt

 

20.

Išvyka į konferenciją „Šiuolaikinės biomedicinos tendencijos“

Pastaba

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Biologijos mokytojai

R. Kazlauskienė

30

8.00

Išvyka iš aikštės į Vilnių Konferencijos lektoriai r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

 

21.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

2, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 30

9

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

Rita Andreikėnienė

ŠPT logopedė-spec. pedagogė

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

 

22.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų gimnazija

16

8

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT psichologės, logopedės, spec. pedagogės

info@spt.moletai.lt

23.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

17

8

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT psichologės, logopedės, spec. pedagogės

info@spt.moletai.lt

24.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

18, 25

8

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT psichologės, logopedės, spec. pedagogės

info@spt.moletai.lt

25.

Individualios psichologinės konsultacijos

 

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT psichologės

info@spt.moletai.lt

26.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

R. Andreikėnienė

ŠPT logopedė-spec. pedagogė

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

L. Repšienė

ŠPT logopedė

l.repsiene@spt.moletai.lt

 

28.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

R. Andreikėnienė

ŠPT logopedė-spec. pedagogė

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

29.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadie-niais

Trečiadie-niais

Penkta-dieniais

 

14-16 val.

13-15 val.

14-15.45 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

E. Rožėnienė

ŠPT spec. pedagogė

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

30.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradie-

niais

14-17 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT specialistės

info@spt.moletai.lt

31.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

Antradie-niais

9-12 val.

13-17 val.

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

ŠPT specialistės

info@spt.moletai.lt

32.

Praktiniai užsiėmimai „Mokinių pažintinių gebėjimų lavinimas“

 

Antrų klasių mokiniai

Tikslinama

 

ŠPT

(P. Cvirkos g. 1)

 E.  Rožėnienė

e.rozeniene@spt.moletai.lt