MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2018 m. lapkričio mėn.

 

       Renginių grafikas Nr. SI-20 

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.        

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

I etapas

Pastaba:

Atranka vyksta mokyklose.

Visa informacija www.bebras.lt

Rajono mokiniai

IT mokytojai

D. Jucienė

5-16 d.

 

Rajono mokyklose

 

d.juciene@spt.moletai.lt

2.        

Metodinis pasitarimas „Dorinio ugdymo turinio aktualijos“ 

Dorinio ugdymo

mokytojai

A. Vidžiūnienė

6

14.00

Molėtų gimnazija

V. Šlepikienė

Alantos gimnazija

G. Meilūnaitė

Molėtų gimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.        

Seminaras „Ugdomosios aplinkos įtaka ikimokyklinio ugdymo kokybei“

Ukmergės r. ikimokyklinio ugdymo pedagogai

R. Kazlauskienė

6

9.30

„Vyturėlio“ vaikų l/d

O. Kavalnienė

„Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

4.        

Metodinis pasitarimas „Socialinių mokslų ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2018-2019 m. m.“

Istorijos, geografijos ir ekonomikos mokytojai

R. Kazlauskienė

7

14.00

ŠPT III a. salė

 

A. Laužikienė Suginčių pagr. m-kla

R. Čekuolienė

Molėtų gimnazija

R. Kavaliauskaitė

Molėtų gimnazija

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

5.        

Metodinis pasitarimas „Kūno kultūros ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.“

Kūno kultūros mokytojai, treneriai

R. Kazlauskienė

8

14.00

Sporto centras

A. Kraujalis

I. Vaicekauskienė

Molėtų progimnazija

M. Žala

Kūno kultūros ir sporto centras

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

6.

Metodinis pasitarimas „Dailės ir technologijų ugdymo turinio aktualijos. Bendradarbiavimo galimybės“

Dailės ir technologijų mokytojai

A. Vidžiūnienė

9

13.00

Molėtų menų mokykla

I.Grinienė

Molėtų progimnazija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
7. Mokymai „Vaikų turizmo renginių organizavimo pažymėjimui gauti“

Pastaba:

Dalyvio mokestis 15 Eur

Pageidaujantys gauti turizmo renginių organizatoriaus pažymėjimą

A. Vidžiūnienė

12

11.30

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

UAB „SDG“ lektorius a.vidziuniene@spt.moletai.lt

8.

Metodinis pasitarimas „Gamtos mokslų ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.“

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojai

R. Kazlauskienė

13

14.00

ŠPT III a. salė

A. Dubauskienė

Suginčių pagr. m-kla

A. Zenevičienė

Alantos gimnazija

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

9.

Seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

15

9.00

ŠPT III a. salė

Mokymų centro PRO lektoriai

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

10.

Seminaras „Inovatyvūs mokymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“

Įvairių dalykų mokytojai,

D. Jucienė

15

14.00

Molėtų gimnazija

V. Janušienė

R. Kavaliauskaitė

Molėtų gimnazija

d.juciene@spt.moletai.lt

11.

Veiksmo diena Molėtų r. savivaldybėje

Rajono mokyklų

9-12 kl. mokinių komandos, savivaldybės darbuotojai, politikai

N. Kimbartienė

A. Vidžiūnienė

16

9.00

Savivaldybės

II a. salė

Veiksmo dienos dalyviai

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

12.

30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada I etapas (mokyklos)

Pastaba:

Atranka į rajono etapą

8-12 kl. mokiniai

IT mokytojai

D. Jucienė

16

10.00

Rajono mokyklose

 

d.juciene@spt.moletai.lt

13.

Skaitmeninio raštingumo kursai

Pastaba:

Apmoka Molėtų menų mokykla

 

Menų mokyklos mokytojai,

R. Kazlauskienė

16, 30

10.00

ŠPT III a. salė

J. Kniaziukienė

 

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
14. Seminaras „ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimas švietimo įstaigoje: esminiai aspektai“

Pastaba:

Dalyvio mokestis nuo 18 iki 30 Eur, priklausomai nuo seminaro dalyvių skaičiaus

Įstaigų vadovai, asmenys, atsakingi už duomenų apsaugą

D. Jucienė

20

10.00

ŠPT III a. salė

A. Sakalauskienė

Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorė, sertifikuota asmens duomenų apsaugos pareigūnė

d.juciene@spt.moletai.lt

15.

Seminaras ,,Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir mokyklos darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“

Kviečiame registruotis paspaudus registracijos nuorodą žemiau:

Registracijos forma

Po 2-3 atstovus iš ugdymo įstaigos, VGK nariai, švietimo pagalbos specialistai

A. Vidžiūnienė

21

9.00

ŠPT III a. salė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro lektoriai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

16.

Metodinis pasitarimas „Specialiojo ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.“

Spec. pedagogai, logopedai

R. Kazlauskienė

22

14.00

ŠPT III a. salė

V. Mozūrienė

Molėtų pradinė mokykla

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

17.

Seminaras Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė

„Saulutės“

vaikų l/d

pedagoginiai darbuotojai

R. Vidžiūnienė

22

13.00

„Saulutės“ vaikų l/d

R. Vidžiūnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

18.

Išvyka į parodą „Mokykla 2018“

Pastaba:

Dalyviai apmoka bilietų ir kelionės išlaidas.

 

Rajono mokytojai,

D. Jucienė

23

9.00

Išvyka iš savivaldybės aikštės

 

d.juciene@spt.moletai.lt

19.

Konkursas „Raštingiausias mokinys“

5-10 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

26

11.00

Molėtų progimnazija

Vertinimo komisija

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

20.

Seminaras Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė

„Vyturėlio“ vaikų l/d pedagoginiai darbuotojai

R. Misiulienė

27

13.00

„Vyturėlio“ vaikų l/d

R. Misiulienė

r.misiuliene@spt.moletai.lt

 

21.

Seminaras „Socialinio ir bendruomeninio verslo ypatumai, verslo veikimo būdai ir modeliai“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

28

9.00

ŠPT III a. salė

Mokymų centro PRO lektoriai

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

22.

Seminaras Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė

Alantos gimnazijos klasių vadovai, VGK nariai

R. Vidžiūnienė

29

13.00

Alantos gimnazija

R. Vidžiūnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

23.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30

9

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

24.

Konsultacijos tėvams ir jų vaikams: apibendrinimas „Sulėtėjusios kalbos raida“ Giedraičių vaikų l/d

Giedraičių vaikų l/d ikimokykl. ir priešmokykl. amžiaus vaikai ir jų tėvai

6

9-14

Giedraičių vaikų l/d

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

25.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Suginčių pagrindinė mokykla

6

8

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

26.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

15, 20, 28

8

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

27.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų pradinė mokykla

13, 14, 27, 29

8

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

28.

Individualios psichologinės konsultacijos

 

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

 

29.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

30.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

 

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

31.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

32.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadieniais

Trečiadieniais

Penktadieniais  

14-16 val.

13-15 val. 14-15.45 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

33.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradieniais

14-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

34.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

Antradieniais

9-12 val.

 

13-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt