MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2018 m. gruodžio mėn.

 

       Renginių grafikas Nr. SI-36 

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

1.        

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Molėtų progimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

4

 13.00

Molėtų progimnazija

R. Misiulienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

2.        

Edukacinė išvyka „Edukacinių programų panaudojimas ugdymo procese“

Pastaba

Registracija iki 12.03

Dailės, technologijų mokytojai

A. Vidžiūnienė

4

13.00

Išvyka iš aikštės į Videniškių vienuolyną

V. Bareikienė Videniškių vienuolyno muziejus a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.        

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Molėtų pradinės mokytojai

A. Vidžiūnienė

5

13.00

Molėtų pradinė mokykla

R. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.        

Seminaras „Verslo plano rengimas“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

5

9.00

ŠPT III a. salė

 

Mokymų centro PRO lektoriai r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

5.

Privalomieji higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymai

Pastaba:

Apmoka Suginčių pagrindinė mokykla

Suginčių pagrindinės mokyklos bendruomenė

A. Vidžiūnienė

10

12.00

Suginčių pagrindinė mokykla

SDG konsultacijų kompanijos atstovai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
6.

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas su Kimoshis programa“

Pastaba:

Apmokama „Vyturėlio“ vaikų l/d lėšomis

„Vyturėlio“ vaikų l/d bendruomenė

R. Kazlauskienė

10

12.00

„Vyturėlio“ vaikų l/d

G. Visockaitė-Vadlugė

MB „Prasminga vaikystė“

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
7. Metodinis pasitarimas „Bibliotekininko vaidmuo mokyklos gyvenime“

Mokyklų bibliotekininkės

A. Vidžiūnienė

10

14.00

ŠPT III a. salė

A. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

8.

30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada II etapas (rajoninis)

Pastaba:

Dalyvių sąrašus pateikti iki gruodžio 6 d.

8-12 kl. mokiniai

D. Jucienė

11

10.00

Molėtų gimnazija

 Organizavimo ir vertinimo komisija

d.juciene@spt.moletai.lt

9.

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

11

13.00

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

R. Misiulienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

10.

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Inturkės pagrindinės mokyklos mokytojai

A. Vidžiūnienė

13

13.00

Inturkės pagrindinė mokykla

R. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

11.

Seminaras „Šventės: jų organizavimo būdai, originalūs puošybos elementai dekoruojant aplinką“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai

R. Kazlauskienė

14

12.00

ŠPT III a. salė

D. Vasiljevienė

V. Černiuvienė „Saulutės“ vaikų l/d

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

12.

Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“

Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

A. Vidžiūnienė

18

13.40

Suginčių pagrindinė mokykla

R. Misiulienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt
13. Seminaras „Bendradarbiavimo tinklai, savanorystės organizavimas bendruomenėse. Teisinė bazė ir praktika.“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai,

R. Kazlauskienė

19

9.00

ŠPT III a. salė Mokymų centro PRO lektoriai r.kazlauskiene@spt.moletai.lt

14.

Skaitmeninio raštingumo kursai

Pastaba:

Apmoka Molėtų menų mokykla

Menų mokyklos mokytojai,

R. Kazlauskienė

21

8.00

ŠPT III a. salė

J. Kniaziukienė

 

r.kazlauskiene@spt.moletai.lt
15. Seminaras „Gabių vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo galimybės“

Pastaba:

Apmoka Alantos gimnazija

Alantos gimnazijos mokytojai

21

13,00

Alantos gimnazija

R. Vidžiūnienė

ŠPT

 

 
16. Seminaras „Tapatybės aktualizavimas meno terapijos metodais“

Pastaba:

Apmoka Suginčių pagrindinė mokykla

Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

21

13.00

Suginčių pagrindinė mokykla

U. Sirtautaitė

SPPC psichologė

 

17.

Seminaras Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė

Molėtų gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

27

9.00

Molėtų gimnazija

R. Vidžiūnienė

ŠPT

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

18.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 31

9.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

19.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų pradinė mokykla

4

8.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

20.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

5, 6, 12

8.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

21.

Pedagoginis psichologinis vertinimas

 

Molėtų progimnazija

11, 18, 20

8.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

22.

Konsultacijos tėvams ir jų vaikams: apibendrinimas „Sulėtėjusios kalbos raida“ Dubingių priešmokykl. amžiaus grupė

Dubingių  ikimokykl. ir priešmokykl. amžiaus vaikai ir jų tėvai

12

9.00

Dubingiai

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt
23. Pedagoginis psichologinis vertinimas Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

13

8.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 
24. Pedagoginis psichologinis vertinimas Alantos gimnazija

13, 19

8.00

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

25.

Individualios psichologinės konsultacijos

 

Mokiniai, vaikai, tėvai

Pirmad.-ketvirtad.

 

13-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

 

26.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų konsultacijos ir korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas

 

Mokiniai, tėvai

Ketvirtad.-

penktad.

 

15-17 val.

14-15.45 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

L. Repšienė

ŠPT

l.repsiene@spt.moletai.lt

28.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

9-12 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Andreikėnienė

ŠPT

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

29.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusių pažintinių įgūdžių korekcija

Mokiniai, tėvai

Pirmadieniais

Trečiadieniais

Penktadieniais  

14-16 val.

13-15 val. 14-15.45 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

E. Rožėnienė

ŠPT

e.rozeniene@spt.moletai.lt

30.

Mokinių, tėvų konsultavimas individualaus mokymosi stiliaus, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Mokiniai, tėvai

Antradieniais

14-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

31.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų konsultavimas tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų parinkimo klausimais

Vaikai, tėvai

Pirmad.- penktad.

 

Antradieniais

9-12 val.

 

13-17 val.

ŠPT

P. Cvirkos g. 1

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Andrijauskienė

L. Repšienė

E. Rožėnienė

ŠPT

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt