MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2020 m. birželio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. SI-31

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

Registracija į renginius www.semiplius.lt

 

1.

Metodinis pasitarimas „Matematikos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos“

Matematikos mokytojai

D. Jucienė

11

13.00

Nuotoliniu būdu

E. Dirmaitė

Metodinio būrelio pirmininkė,

rajono mokyklų matematikos mokytojai

d.juciene@spt.moletai.lt

2.

LL3 kūrybinės komandos 10-asis konsultacinis renginys „Tyrimo apie nuotolinį ugdymą rajone apibendrinimas“

 

Molėtų kūrybinės komandos nariai

N. Ališauskienė

15

14.00

Nuotoliniu būdu

R. Gudmonaitė

LL3 konsultantė

n.alisauskiene@moletai.lt

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

3.

LL3 kūrybinės komandos konsultacija „Nuotolinio ugdymo įtaka mokinio savivaldumui“

 

Molėtų ir Švenčionių LL3 kūrybinių komandų nariai

N. Ališauskienė

16

15.00

Nuotoliniu būdu

V. Bujanauskienė

LL3 konsultantė ekspertė

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

4.

Seminaras „Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“

Pastaba:

apmokama projekto „Prisijungusi Lietuva“ lėšomis

 

Rajono pedagogai, kiti pageidaujantys

D. Jucienė

16, 17, 18

15.30

Nuotoliniu būdu

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektoriai

d.juciene@spt.moletai.lt

5.

Metodinis pasitarimas „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės“

Lietuvių k. ir literatūros mokytojai

A. Vidžiūnienė

17

10.00

Nuotoliniu būdu

Mokyklų lituanistai

a.vidziuniene@spt.moletai.lt

6.

Seminaras „Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai“

Pastaba:

apmokama Molėtų VVG lėšomis 

Potencialūs vietos projektų paraiškų teikėjai

B. Trotienė

18

9.00

Molėtų ŠPT salė

D. Kulienė

Molėtų TVIC direktorė

 

b.trotiene@spt.moletai.lt

7.

Seminaras „Pristatymų rengimas“

Pastaba:

apmokama projekto „Prisijungusi Lietuva“ lėšomis

Rajono pedagogai, kiti pageidaujantys

D. Jucienė

29, 30

15.30

Nuotoliniu būdu

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektoriai

d.juciene@spt.moletai.lt

8.

Seminaras „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“

Pastaba:

apmokama projekto „Prisijungusi Lietuva“ lėšomis

Rajono pedagogai, kiti pageidaujantys

D. Jucienė

liepos

7, 8, 9

15.30

Nuotoliniu būdu

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektoriai

d.juciene@spt.moletai.lt

Pedagoginis psichologinis vertinimas ir konsultavimas

Registracija tel. 8 383 51892

9.

Kompleksinis vertinimas

Alantos gimnazija

01, 02

 

ŠPT

 

L. Andrijauskienė,

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

10.

Brandumo vertinimas

Molėtų „Saulutės“ l/d.

02

 

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

11.

Kompleksinis vertinimas

Suginčių pagrindinė mokykla

03, 04, 09

 

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

12.

DISC vertinimas

Molėtų „Vyturėlio“ l/d.

03

 

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

13.

Kompleksinis vertinimas

Molėtų pradinė mokykla

05, 11, 12, 18

 

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

14.

DISC vertinimas

Nelankantys ugdymo įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikai

09, 10

 

ŠPT

 

R. Andreikėnienė

r.andreikeniene@spt.moletai.lt

15.

Kompleksinis vertinimas

Molėtų progimnazija

16, 17

 

ŠPT

 

R. Vidžiūnienė

R. Misiulienė

L. Repšienė,

E. Rožėnienė

 

r.vidziuniene@spt.moletai.lt

r.misiuliene@spt.moletai.lt

l.repsiene@spt.moletai.lt

e.rozeniene@spt.moletai.lt

 

Mokymų metu dalyviai gali būti fotografuojami. Jei nesutinkate būti fotografuojami, prašome pranešti prieš renginį.