Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

EDUKOLOGIJA, VADYBA

1. S. Sharon, I. Geok Chin Tan. Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi. UAB „Magistrai“, 2013

Šioje knygoje išdėstytas alternatyvus požiūris į mokyklų darbo organizavimą. Knygoje aprašytas būdas, padėsiantis mokykloms išsilaisvinti iš varžančios praeities gniaužtų, kad jos galėtų kur kas sėkmingiau įvykdyti sudėtingus informacijos amžiaus keliamus reikalavimus.

2. J. Dewey. Demokratija ir ugdymas. Įvadas į ugdymo filosofiją.  Baltic printing House, 2013

Leidinyje nagrinėjamos demokratinėje visuomenėje gyvuojančio idėjos, galinčios padėti spręsti mūsų švietimo sistemos problemas, aptariami konstruktyvūs visuomenės ugdymo tikslai ir metodai, gilinamasi į pažinimo ir moralės teorijas.

3. M. Lukšienė. Jungtys. Antrasis pataisytas leidimas. Alma littera, 2013

Knygoje spausdinami Meilės Lukšienės, literatūros mokslininkės, pedagogikos mokslų habilituotos daktarės straipsniai švietimo reformos teorijos ir praktikos klausimais, anksčiau neskelbta studija, atskirame skyriuje autorė pristato įsimintinus žmones, su kuriais jai teko bendrauti tam tikrą gyvenimo atkarpą. Mokslo studijoje analizuojamos kokybinius edukacinius tyrimus pagrindžiančios teorijos, atskleidžiami duomenų rinkimo ir turinio analizės metodai.

4. R. Čiužas. Mokytojo kompetencijos. Profesinio meistriškumo siekis. Edukologija, 2013

Knygoje atskleista mokytojo kompetencijos struktūra, susisteminanti iki šiol atliktų mokslinių tyrimų rezultatus bei sudaranti prielaidas labiau pažinti jos raišką mokymo ir mokymosi procesuose. Ši monografija skiriama besidomintiems mokytojo profesija, mokytojo kompetencijomis ir jų tobulinimo galimybėmis.

5. L. Jovaiša. Pedagogikos propedeutika. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011

Leidinys turėtų būti naudingas pedagoginių mokslų studentams, mokytojams, ypač jauniems. Šis leidinys suteiks kai kurios pedagoginės informacijos, taip pat turėtų paskatinti giliau pamąstyti, ieškoti būdų, kaip geriau spręsti pedagoginės praktikos problemas.

6. O. Visockienė, A. Puskunigienė. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas: šiuolaikiniai mokymo/si metodai. Technologija, 2012

Knygoje pateikti šiuolaikinių mokymo/si metodų teorinės ir praktinės taikymo įžvalgos ir pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo IX klasėje eiga ir rezultatai.

7. R. Masaitytė-Apuokienė, N. Bankauskienė. Pedagogo veiklos tobulinimas technologijų pamokose kintant ugdymo paradigmai. Technologija, 2012

Knygoje aptariamos ugdymo paradigmos ir jų ypatumai, metodai, taikytini technologijų pamokose, svarbios kompetencijos technologijų mokytojams. Išryškinti projektinės veiklos metodai.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!