Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

EDUKOLOGIJA

1. Metodinė atmintinė pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjams (mokytojams). UAB „Baltic Printing House“, 2013

Leidinyje pristatomas eksperimentinis pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelis, paaiškinami procesai, susiję su modelyje numatytomis procedūromis. Atmintinė gali būti įdomi ir naudinga neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams ir vadovams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už neformalųjį vaikų švietimą, asmenims, atsakingiems už lėšų, skiriamų pasirenkamajam vaikų ugdymui, apskaičiavimą ir paskirstymą.

ANDRAGOGIKA

1. Laisvalaikio formos ir saviraiška. Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Leidinį sudaro teorinė dalis, praktiniai patarimai aktualiais klausimais bei užduotys žinioms pasitikrinti, bendriesiems gebėjimams lavinti.

2. Psichologinė pagalba. Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Leidinį sudaro teorinė dalis, praktiniai patarimai aktualiais klausimais bei užduotys žinioms pasitikrinti, bendriesiems gebėjimams lavinti.

3. Garsinė knyga „Visuomenės, šeimos, asmens saugumas“.  Ugdymo plėtotės centras, 2013

Tai 33-oji Švietimo ir mokslo ministerijos leidžiamos „Suaugusiųjų švietimo“ literatūros serijos knyga. Knygos temos: ginklai ir rūšys, šaunamųjų ginklų įsigijimas ir naudojimas, būtinoji gintis, savigyna ir šaunamieji ginklai, vaikų saugumas, kitų šeimos narių saugumas, bendradarbiavimo tarp atskirų subjektų, užtikrinančių asmens, šeimos ir jos narių bei visuomenės saugumą, teisinės ir praktinės galimybės.

4. Mokomasis filmas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų įvairovė“. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Mokomasis filmas skirtas iliustruoti įvairių suaugusiųjų švietimo institucijų inovatyviai veiklai, o taip pat suaugusiųjų mokymo(si) paslaugų įvairovei atskleisti.

5. Mokomasis filmas „Suaugusiųjų mokymosi ypatumai“. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Mokomasis filmas skirtas suaugusiųjų mokymo(si) metodų įvairovei atskleisti. Šiame 20 min. trukmės filme demonstruojami keturi interaktyvaus darbo su suaugusiais metodai: „Minčių lietus“, „Darbas grupėse“, „Situacijos analizė“, „Ledlaužis“.

6. Mokomasis filmas „Mokytis niekada nevėlu“. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Mokomasis filmas, skirtas suaugusiųjų mokymosi sėkmės istorijai atskleisti bei mokymosi galimybių ir formų įvairovei iliustruoti.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!