Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

EDUKOLOGIJA

1. B.Žygaitienė, J.Česnavičienė, D.Švelnienė, E.Vaivadienė, A.Numgaudienė, K. Pošiūnienė. Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014

Knygoje atskleista technologinio ugdymo specifika, susisteminti iki šiol atliktų tyrimų rezultatai, pateikti technologijų pamokų organizavimo aspektai, technologijų mokytojų pasiūlymai, kaip tobulinti ugdymo procesą.

2. Praktinis vadovas daugiafunkciams centrams. Ugdymo plėtotės centras, 2015

Ši knyga yra praktinė priemonė Lietuvoje vis plačiau pradedantiems veikti daugiafunkciams centrams. Joje autorių pateikta medžiaga buvo aptarta ir išanalizuota daugiafunkcių centrų atstovams skirtos ilgalaikės mokymo programos vykdymo metu.

3. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvs. Sudarytojai: G. Bužinskas, D. R. Cymbaliuk, A. Kalvaitis, V. Lukošiūnienė, Ž. Navikienė, L. Vaitkutė. Ugdymo plėtotės centras, 2015

Šio leidinio tikslas yra pasidalyti gerąja suaugusiųjų švietimo ir mokymo(si) organizavimo patirtimi, pristatyti moksliniu požiūriu korektišką, taikomuoju aspektu naudingą informaciją apie aktualių suaugusiųjų švietimo sričių būklę ir raidos tendencijas.

4. Mokslas gamtos mokslų fakultete. Septintosios mokslinės konferencijos, įvykusios 2012 m. spalio 5 d. pranešimai. Vilniaus universiteto leidykla, 2012

5. Bendradarbiavimas su religinėmis konfesijomis. Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis. Ugdymo plėtotės centras, 2013

Leidinys skirtas bendrosioms suaugusiųjų kompetencijoms ugdyti. Šią metodinę priemonę galima pasitelkti organizuojant neformalųjį švietimą, taip pat savarankiškas studijas.

6. Verslumo pagrindai. Suaugusiųjų švietimas. Garsinė knyga. Ugdymo plėtotės centras, 2013

KITI LEIDINIAI

1. Lietuvos istorijos herojai. Esė rinkinys. Kino gildija. Demokratinės visuomenės institutas, 2015

Šiame esė rinkinyje daugiausia jaunosios kartos autorių mėgina pažvelgti į Lietuvos istoriją per jos iškiliausių asmenybių-herojų-prizmę. Aptariami Lietuvos istorijos herojų, aprėpiančių laikotarpį nuo seniausių laikų iki XX a. įnašas į istoriją, asmeniniai bruožai bei biografinis kelias, siekiant aptarti heroizmo reikšmę ir prasmę XXI amžiaus žmogui.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!