Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

VADYBA, LYDERYSTĖ

1. Lyderių laikas 2: šansas susitelkti pokyčiams. Lūkesčiai, patirtys, atradimai. Leidinį parengė Eglė Pranckūnienė, Zina Rimgailienė, Gabrielė Characiejienė. Petro ofsetas, 2015

Knyga skirta nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“ patirtims bei atradimams papasakoti kūrėjų ir dalyvių lūpomis. Pateikiami konceptualūs projekto pagrindai, aprašomi lyderystės infrastruktūros kūrimo darbai nacionaliniu lygmeniu, pristatomos ilgalaikės lyderystės kompetencijų stiprinimo programos.

2. Mokytis lyderystės. Neformaliosios švietimo lyderystės programos įgyvendinimo patirtys.  Leidinį parengė Aurimas Marijus Juozaitis. Petro ofsetas, 2015

Knygoje pateikiamos projekto „Lyderių laikas“ Neformaliosios švietimo lyderystės programos patirtys, pristatant šiuolaikinio švietimo kontekstą, tendencijas bei lyderystės poreikį: neformaliojo ir formaliojo mokymosi santykį.

3. Partneriškas konsultavimas tobulinant mokyklas. Leidinį parengė Kotryna Gotberg, Solveiga Grudienė, Eglė Pranskūnienė, Marina Vildžiūnienė. Petro ofsetas, 2015

Knygoje pateikiama partneriško konsultavimo modelio samprata, sukurta ir išbandyta vykdant projektą „Lyderių laikas“. Apžvelgiamas globalus ir Lietuvos švietimo kaitos kontekstas, konsultavimo teorijos ir modeliai, konsultavimo proceso ypatumai bei konsultantų tapsmo kelias.

4. Lietuva. Švietimas regionuose 2015. Mokykla. Švietimo aprūpinimo centras, 2015

 

Leidinyje pateikiami ir analizuojami šalies ir regionų duomenys, atspindintys padėtį įvairių kategorijų mokyklose. Leidinys skirtas švietimo vadybininkams, politikams ir plačiajai visuomenei.

EDUKOLOGIJA

1. Kalbėkimės. Programos atstovas Lietuvoje: Šiuolaikinių didaktikų centras 2015.

Metodinis leidinys - alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11-18 m. amžiaus mokiniais. Tai tarpdisciplininiam mokymui ir neformaliajam ugdymui skirti pratimai ir klausimai, kuriuose pateikiama su alkoholiu ir jaunimu susijusių problemų visuma.

2. Pažinimo ekspedicijos. 2013-2014 m. m. kūrybiško mokymosi projektai: pedagoginės praktikos. Ugdymo plėtotės centras, 2015

Leidinyje pateiktos „Kūrybinių partnerysčių“ projekto įvairios, įdomios, netikėtos istorijos, ugdymo praktikos pavyzdžiai.

3. M. Brėdikytė, A. Petruškevičiūtė, s. Plienaitytė, E. Stasiulienė. Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje. Produktyviojo mokymosi taikymo metodika. AB spaustuvė „Titnagas“, 2015

Knyga - teorinių įžvalgų ir praktinių pavyzdžių rinkinys, parengtas remiantis patirtimi, sukaupta bendrojo ugdymo mokyklose 2012-2014 m. diegiant produktyvųjį mokymąsi.

4. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015

Rekomendacijose pateikiami pasiūlymai, kaip, remiantis pasiekimų aprašu, garantuoti ugdymo dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų. Rekomendacijų prieduose pateikti praktikų ir leidinio autorių parengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rezultatų analizės pavyzdžiai, ugdomosios veiklos planų pavyzdžiai, vaikų pasiekimų analizės ir grafinio jų vaizdavimo pavyzdžiai.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!