Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

VADYBA, LYDERYSTĖ

1. Filmas „Lyderių laikas 2. Lyderiu gali tapti kiekvienas! Filmą kūrė Vytautas Toleikis, Vaidotas Reivytis, 2015

Šio filmo atsiradimą inicijavo Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais - VšĮ Mokyklų tobulinimo centru bei Vadybos ir ekonomikos universitetu - vykdydamas projektą „Lyderių laikas 2“. Tikimasi, kad filme išsakytos idėjos ir lūkesčiai skleis projekto idėjas ir skatins lyderystės plėtrą Lietuvoje.

EDUKOLOGIJA

1. Thomas L. Good, J. Brophy. Kas vyksta klasėse. Dešimtasis leidimas. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2014.

Ši klasikai priskirtina knyga, kurią parašė įžymūs mokslininkai, yra visapusiška, moksliniais tyrimais pagrįsta veiksmingiausių mokymo metodų, taikomų per šiuolaikines pamokas, apžvalga.

2. Geros mokyklos link. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2015

Knyga - tai nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veikloms pristatyti skirtas leidinys, susidedantis iš trijų dalių: konceptualiųjų, projekto idėjas pagrindžiančių tekstų, projekto sudedamųjų dalių veiklų pristatymo ir priedų, kuriuose pateikiami projekto metu sukurti produktai.

3. Pažinimo ekspedicijos. 2013-2014 m. m. kūrybiško mokymosi projektai: pedagoginės praktikos. Ugdymo plėtotės centras, 2015

4. P. Pečiuliauskienė, I. Valantinaitė, V. Malonaitienė. Z karta: kūrybingumas ir integracija. Monografija. Edukologija, 2013

Monografijoje nagrinėjamas Z kartos mokinių (gimusių po 1995 m.) kūrybingumo fenomenas didaktiniu, psichologiniu ir sociologiniu požiūriais. Gvildenamos Z kartos kūrybingumo ugdymo aktualijos turėtų sudominti istorijos ir technologijų mokytojų rengėjus bei technologijų ir istorijos mokytojus.

5. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams. Metodinė medžiaga. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2013

6. Nuo teorijos iki praktikos. Metodinė priemonė. Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija, 2013

Ši metodinė priemonė, kurią sudaro kompaktinė plokštelė ir leidinys, skirta mokytojams, vyresniųjų klasių mokiniams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir visiems besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu siekiant stiprinti ir plėtoti jų sąmoningumą ir supratimą apie priklausymą unikaliam pasauliui, kuriame mes gyvename.

7. Globalusis švietimas - darniam pasauliui kurti. Jaunimo karjeros centras, 2015

Metodinė priemonė darbui su jaunimu

8. Įvairovei atvira mokykla. Kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo. Eugrimas, 2010

Mokymo priemonėje panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityse ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!