Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

EDUKOLOGIJA

1. Ugdymas(is) paradigmų kaitoje. Švietimo aprūpinimo centras, 2016

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, geros mokyklos koncepcija, mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

2. Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2016. Mokinių pasiekimai. Švietimo aprūpinimo centras, 2016

3. Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2016. Mokinių pasiekimai. Santrauka. Švietimo aprūpinimo centras, 2016

4. G. Notrimaitė-Muzikevičienė, I. Gresienė, S. Žukas. Literatūra. Vadovėlis 5 klasei pirma dalis. Baltos lankos, 2016

Literatūros vadovėlis parengtas pagal atnaujintą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą (2016 m.). Vadovėlį sudaro dvi dalys ir elektroninis priedas su užduotimis, papildoma mokomąja medžiaga.

5. R. Kašuba. Ne(t)rimta knyga. Vilniaus universiteto leidykla, 2013

Knygos autorius nori pademonstruoti, kad ir aritmetika yra visai nebaisi, kad tai, kas ten per šimtmečius susikaupė, gali būti paprastai, linksmai, gražiai ir net šmaikščiai parodyta. Autorius neskubiu pasakojimu paliečia giliąsias skaitytojo loginio mąstymo ir kūrybingumo stygas bei parodo, kad bent jau aritmetiniuose menuose kiekvienas gali daugiau, negu jam atrodo.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!