Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

VADOVĖLIAI

1. J. Džežulskienė. Lietuvių kalba 9 klasei, vadovėlis. Baltos lankos, 2016

2. I. Smetonienė. Lietuvių kalba 5 klasei, vadovėlis. Baltos lankos, 2016

EDUKOLOGIJA

1. V. Tamašauskas. Pamokos virsmas: pamokos kokybės valdymas ir pasiekimų pokyčių matavimas. Mokytojo praktiko patarimai. UAB „Litera“, 2016

Leidinyje rasite individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo pamokose praktinių oavyzdžių, siekiant mokinių geresnių mokymo/si rezultatų.

2. V. Tamašauskas. Pamokos tobulinimo patirtis: rasti, suprasti, pritaikyti. Mokytojo praktiko patarimai. UAB „Litera“, 2016

Leidinys sudarytas iš pasisakymų konferencijose, metodinėse komisijose, interviu ir straipsnių „Dialoge“, „Švietimo naujienose“, „Šiaulių krašte“, „Šiaulių naujienose“ apie pamokos tobulinimą.

3. R. Praninskienė. Knygos, vaikai ir skaitymo džiaugsmas. Žuvėdra, 2016

Autorė savo knygoje dalijasi įžvalgomis kodėl dauguma nebeskaito knygų, pateikia daugybę samprotavimų apie užklasinį skaitymą, siūlo daug konkrečių pastabų apie vadovėlių priežiūrą, knygų aksesuarus, įdomiais pavyzdžiais pataria, kaip rengti viktorinas bei konkursus apie knygų skaitymą.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!