Mokinių savivalda

Mokinių taryba
Išrinkta aktyviausia mokinių taryba
Mokinių savivaldų konferencija
LMS Molėtų r. mokinių tarybos veikla 2017-2018 m. m.
Mokinių tarybos veikla 2016-2017 m. m.
Mokinių tarybos veikla 2014-2015 m. m.
Mokinių tarybos veikla 2013-2014 m. m.
Mokinių tarybos veikla 2012-2013 m. m.
Mokinių tarybos veikla 2011-2012 m. m.

Mokinių tarybos veikla 2010-2011 m. m.

Projektas „Visi mes gimę po viena saule“