Metodinės mokymo(si) priemonės elektroninėje erdvėje

 

Pradinis ugdymas

Skaitinių knygos „Upelis“

Skaitiniai-1-2-klasems

Skaitiniai-3-4-klasems

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“ 1-4_klasių_pamoku_veiklu_aprasai

Pasaulio pažinimas 1-4 klasei Gamtukai

Pagrindinis ugdymas

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Skaitmeninė biblioteka. Literatūros kūriniai 5-8 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Matematinio raštingumo užduotys

Skaitymo gebėjimų ugdymas

Geografija skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Sauga ir sveikata skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Technologijos skaitmeninė priemonė 5-10 klasėms

Vidurinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Dorinis ugdymas skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Matematika skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Meninis ugdymas 11-12 klasėms dailė, muzika, šokis teatras

Bendros nuorodos

EDUKA klasės

EMA pamokos

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys ugdymo sode

Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui

Skaitmeninės ugdymo priemonės

„Vyturio“ knygos

„Vyturio“ garso knygos

Vaizdo pamokos

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos

Matematikos vaizdo pamokos

Vaizdo pamokos

Ruošiantis egzaminams

Egzaminatorius 11-12 kl.

Ruošiantis matematikos egzaminui